Helse i en bok

av @NTNUhelse 24. april 2018

Av førstekonsulent og bibliotekar Sissel Rødland Dalen, Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik

«Something is rotten in the state of Denmark» uttaler Marcellus i Shakespeares Hamlet. Hele landet blir stemplet som sykt­­ – et noe uvanlig helseperspektiv.

 På leting etter helse som tema i skjønnlitteraturen er det imidlertid mye å finne. Det dreier seg riktignok om fiksjon, men ser vi bort fra eksempler som Harry Potter og Ringenes herre, så er det en hel masse skjønnlitteratur som reflekterer virkeligheten.

Hjerteformet bokhylle

BildeTekst:
Nærhet og avstand til vanskelige temaer kan balanseres perfekt i skjønnlitteraturen. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

– Jeg opplever helse hver dag

Jeg snakker om helse hver dag. Jeg opplever helse hver dag. Kan vi også snakke om helse i en fiktiv kontekst? Svaret er selvsagt ja. En del skjønnlitteratur inneholder strukturer som ikke lar leseren reflektere i særlig stor grad over temaer som for eksempel helse. I annen litteratur er et slikt tema selve grunnlaget for bokens eksistens.

Forfatter Gro Dahle bruker språk og bilder for å gi barn et verktøy til å snakke om de vanskelige erfaringene. Bøker som Sinna mann, Akvarium og Blekkspruten kan være et hjelpemiddel for innledning til samtale, da de tar opp temaer som psykisk syke foreldre eller omsorgssvikt.

«… for det trengs ord både for det som er trygt og for det som er utrygt» (Dahle)

Bøkene om Emma og Thomas, av Gunilla Wolde, ble lest for meg da jeg var liten. I Emma må til doktoren handler det riktignok om et mindre alvorlig sår i hodet, likevel er helseperspektivet fremtredende. En høyst sårbar situasjon for et lite barn i møtet med helsetjenesten. Viktigst er det at dette er situasjoner man kjenner seg igjen i.

Er det ikke nettopp det mange ønsker å finne i litteraturen, gjenkjennbare situasjoner som sier noe om at vi ikke er alene om å ha det slik eller sånn? Særlig mener jeg dette er viktig hva angår psykisk helse; i økende grad på dagsorden, men fortsatt et tabubelagt tema. Litteraturen kan være en vei inn i selvrefleksjonen. Romanen En dåre fri av Beate Grimsrud speiler flere aspekter ved psykisk helse, den omhandler temaer som schizofreni og tvangsinnleggelser, og kan ses som et ønske om å løfte faget psykisk helse.

«Jeg vil ikke bli en offentlig pasient. Jeg trøster meg med at en roman er en roman og bare speiler deler av virkeligheten.» (hovedpersonen Eli)

Et sitat som belyser skjæringspunktet mellom fiksjon og virkelighet, og som samtidig inviterer leseren til å utforske forholdet mellom forfatter og romanfigur.

Klatret ut av vinduet

Asperger syndrom er noe mange kjenner fra virkeligheten. I Mark Haddons bok Den merkelige hendelsen med hunden den natten blir temaet behandlet i en fiktiv kontekst. Forfatteren setter søkelyset på grad av omsorg og hvordan vi kommuniserer i vanskelige situasjoner. Hvordan kan denne gutten bli sett og hørt.

Hundreåringen som klatrer ut av vinduet i Jonas Jonassons bok blir verken sett eller hørt i det han rømmer fra gamlehjemmet. Det er nok flere enn hovedpersonen her som synes at gamlehjemmet byr på lange og kjedelige dager, men hvilke hundreåringer har vel helsen til å klatre ut av vinduet og dra på sitt livs eventyr? For denne mannen derimot, er problemet at helsa nekter å svikte.

Helsa svikter definitivt hos Jo Nesbøs Harry Hole. Den stadig mer skakkjørte politimannen gjør dog ikke særlig mye for å hindre dette. Mest av alt kunne han vel trenge en lege som vekker folk fra de døde.

Innsatte leste for barna sine

Helse i en bok sier noe om bokens innhold, men det kan også vise til at leserens helse påvirkes. Fra min tidligere jobb som fengselsbibliotekar har jeg sett hva en bok kan bety. Gjennom prosjektet «Lyden av lesing» fikk innsatte lese inn lydbok, som de så sendte til barna sine. Et tiltak som kan bidra til å bedre livskvaliteten for den innsatte.

Jeg heier på de forfatterne som klarer å ta opp viktige aspekter ved helse i sine bøker. Skjønnlitteraturen har nemlig et fantastisk potensial i det den balanserer perfekt mellom nærhet og avstand til vanskelige temaer.

Når det er sagt, så har jeg alltid vært en stor fan av Harry Potter, dessuten har han et arr i panna…

Referanser

Shakespeare, W., & Edwards, P. (2003). Hamlet, Prince of Denmark (Updated ed., The New Cambridge Shakespeare). Cambridge: Cambridge University Press.

Dahle, Nyhus, & Nyhus, Svein. (2003). Sinna mann. Oslo: Cappelen.

Dahle, Nyhus, & Nyhus, Svein. (2014). Akvarium. Oslo: Cappelen Damm.

Dahle, Nyhus, & Nyhus, Svein. (2016). Blekkspruten. Oslo: Cappelen Damm.

Wolde, G., & Birke, E. (2002). Emma må til doktoren (Wolde, Gunilla). Oslo: Aschehoug.

Grimsrud, B. (2010). En dåre fri : Roman. Oslo: Cappelen Damm.

Haddon, M., Haraldsen, E., & Steen, O. (2004). Den merkelige hendelsen med hunden den natten. Oslo: Pax.

Jonasson, J., & Bjørnson, E. (2012). Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant. Oslo: Piratforl.

 

Du liker kanskje også