Pris for fremragende forskningsarbeid

av @NTNUhealth 20. juni 2014

Postdoktorene Ioanna Sandvig og Axel Sandvig  ved Institutt for Sirkulasjon og bildediagnistikk (ISB), NTNU, ble nylig tildelt Norecopa’s 3R pris 2014 for fremragende arbeid innenfor regenerativ medisin med å redusere og forbedre dyreforsøk.

Dette er basert på kombinasjon av teknologier som in vivo MRI/image-guided therapy, biopolymerer, og stamcelleteknologi/nanoteknologi. Det var totalt 9 nominerte fra hele Norge, inkludert Edvard og May-Britt Moser fra NTNU.

Formålet med prisen er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av de 3 R-ene i forskning og undervisning der dyr eller dyremateriale brukes (Replacement, Reduction & Refinement).

Det legges særlig vekt på forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til denne prosessen i Norge. Juryen la i sin begrynnelse vekt på at prisvinnerne i sin forskning har klart å redusere antallet dyreforsøk betydelig ved å ta i bruk en rekke sikre og ikke-invasive metoder for å studere regenerasjon i nervesystemet, istedet for stadig å måtte avlive dyr på ulike stadier i prosessen. Slik forskning på stamceller gjør det nå mulig å dyrke ”kunstige hjerner” (organoider) istedet for å forske på levende dyr. Magasinet Science har kåret denne forskningen til ett av de 10 største gjennombruddene i 2013.

profileimage     profileimage    

Hva betyr prisen for  deres videre arbeid?

– Prisen er viktig for oss fordi den gir en anerkjennelse av den vitenskapelige kvaliteten og det potensialet som denne foskningen har for å kunne translateres inn i klinisk medisin.  Prisen viser også at forskningen er innovativ og bidrar  til å redusere bruken av dyr i forskningen, noe som er svært viktig ut i fra et dyreetisk perspektiv.  Resultatene fra denne forskningen viser at det er mulig å utvikle smarte og teknologisk innovative metoder der man kan redusere bruken av dyr i forskningen, noe som bidrar til å forbedre dyrevelferden for disse dyrene. Vår arbeidsgiver Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)  har spilt en sentral rolle i å tilrettelegge forholdene for oss slik at vi har kunnet gjennomføre denne forskningen, understreker Joanna Sandvig.  

Instituttleder Toril Nagelhus Hernes, hva betyr prisen for ISB og NTNU?

– Tildelingen av 3R prisen er viktig også for NTNU fordi den representerer en anerkjennelse av kvaliteten på den forskningen som vi utfører her i Trondheim.  Vi håper også at denne prisen vil kunne virke stimulerende på den videre forskningen innen dette fagområdet, ikke minst i forhold til samarbeidet mellom NTNU og St Olavs Hospital i det integrerte universitetsykehuset, sier Hernes.

Prisen er på 30 000 kroner og vil brukes i prisvinnernes forskning på molekylær og stamcelleterapi ved slag og Parkinsons sykdom. Prisen vil ifølge forskerne selv stimulere til forskningsarbeid som fokuserer på å forstå de basale molekylære og cellulære mekanismene som er nødvendig for å kunne reparere skader i sentralnervesystemet. Den vil også bidra til å utvikle nye og innovative teknologiske løsninger for å oppnå nevrologisk restitusjon. Denne kunnskapen vil så kunne translateres inn i medisinsk forskning og praksis, noe som kan hjelpe mennesker med degenerative nevrologiske sykdommer, traumatiske hjerne- og ryggmargsskader, samt pasienter med blødninger og infarkter i hjernen.

Du liker kanskje også