Folkehelsa – er det lov å bruke salgsteknikker? (HUNT, 29. november)

av Maria Stuifbergen 20. november 2013

Møte i serien “Aktuell Samfunnsmedisin” ved HUNT forskningssenter.

Målet med folkehelsearbeidet er å endre atferd i befolkningen, men vi taper mediakampen i forhold til markedskreftene, som selger inaktivitet og usunn mat. Sosial markedsføring (“social marketing”) gjør bruk av teori og erfaring fra markedsføringsbransjen til gode formål. Men er det greit å overføre metoder fra næringslivet til folkehelsearbeidet? Går det noen etiske grenser her?

pekefinger_istock_500p

Innledere:
– Ruth Marie Donovan underviser bl.a. i sosial markedsføring og helsefremmende lokalsamfunn. Hun er utdannet sykepleier, har internasjonal mastergrad i helsefremmende arbeid og videreutdanning i sosial markedsføring, helsepsykologi, flerkulturell forståelse og implementering av kunnskapsbasert praksis. Hun kommer ens ærend fra Bergen til møtet. 
– Berge Solberg
er professor i medisinsk etikk ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, og medlem av Bioteknologinemnda.

Etter innledningene blir det god tid til debatt. Møtet er åpent for alle – HUNT forskningssenter spanderer kaffe/te og noe å bite i.
Vel møtt!

  • 29.november
  • 13:00-15:00
  • HUNT forskningssenter, auditoriet

 

Du liker kanskje også