Fake news at trening har fått ned sykefraværet

av @NTNUhelse 3. april 2017

Marius Steiro FimlandBlogger: Marius Steiro Fimland, forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Denne teksten ble først publisert i Adresseavisens papiravis 31.mars 2017.

I Adressa tirsdag 21. mars kunne vi lese overskriften: «Trening har fått sykefraværet ned». Saken gjaldt Hitra kommune og deres ansatte innen pleie, omsorg og renhold som kunne fortelle om svært positive erfaringer med en ny treningsklinikk. Det som først og fremst ble fremhevet var at sykefraværet hadde gått ned noen prosentpoeng etter at tilbudet startet opp.

løper på tredemølle. Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Neste dag fulgte Adressa opp med lederen: «Tren deg sliten og svett, så blir arbeidsdagen lett», der det igjen ble konstatert at «Den kommunale treningsklinikken (på Hitra) har bidratt til en tydelig nedgang i sykefraværet.», og at «Kommunen og NAV har til sammen spart cirka fire millioner kroner så langt.»

Som forsker på temaene trening og sykefravær kjenner jeg at jeg blir lettere irritert: For å kunne vurdere om et slikt tiltak hadde effekt på sykefraværet måtte vi ha gjennomført et flerårig prosjekt etter strenge vitenskapelige kriterier.

Faktum er at ingen vet om treningstilbudet i Hitra kommune har bidratt til å redusere sykefraværet. Sykefraværet vil over tid variere for enkeltgrupper i små kommuner. Vi vet derfor ingenting om hvordan sykefraværet ville vært på Hitra om dette treningstilbudet ikke hadde blitt lansert. Kanskje hadde sykefraværet vært høyere, lavere eller likt. Vi vet rett og slett ikke. Det vi vet er at sykefraværet ofte går ned når det gis oppmerksomhet på en eller annen måte, men at det som regel er forbigående virkninger.

Jeg vil presisere at jeg ikke har noen grunn til å tvile på at Hitra kommune har startet et flott treningstilbud for sine ansatte, og det kan være gode grunner til at Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin ønsker å gjøre «Hitramodellen» kjent over hele landet. Men at den har effekt på sykefraværet bør ikke være en av de.

Sykefravær er et komplekst fenomen. Selv om jeg tidligere har skrevet om at det er sannsynlig at fysisk trening kan redusere sykefraværet, har rene treningstiltak så langt ikke vist effekt. Internasjonal forskning viser at de mest effektive tiltakene for å hjelpe sykmeldte tilbake i arbeid inneholder en form for trening, men som en del av en integrert pakke med helsehjelp og tilpasninger på arbeidsplassen.

At trening har fått sykefraværet ned er altså fake news!

 

Du liker kanskje også