Nyttig næringslivssamarbeid

av @NTNUhealth 8. februar 2016

Magnus SteigedalBlogger: Magnus Steigedal
Forsker og leder for NTNUs tematiske satsingsområde NTNU Helse

I en verden i stadig forandring møter medisinen kontinuerlig nye utfordringer. For ikke lenge siden stod vi ovenfor et større utbrudd av Ebola-viruset, og i det siste har vi begynt å se hvordan Zika-viruset kan påvirke mennesker i store deler av verden.

Samtidig ser vi hvordan medisinsk forskning kan løse de store utfordringene menneskeheten blir satt ovenfor. En norsk-ledet studie i samarbeid med legemiddelfirmaet Merck klarte på rekordtid å få til en effektiv ebolavaksine som stanset utbruddet i Afrika. Vi ser også nå konturene av hvordan immunterapi kan bidra til bedre behandling av ulike kreftformer og som behandlende vaksine mot HIV.

Slike fremskritt er kommet i stand på grunn av gode miljøer i skjæringspunktet mellom akademia og næringsliv. Derfor hadde jeg helst sett at akademia, særlig i medisinsk forskning, i større grad åpner opp for samarbeid med næringslivspartnere. For å sikre stadig fremgang innen medisinsk forskning er dette veien å gå. Vi skal være våkne for at det i slike samarbeidsrelasjoner kan forekomme interessekonflikter, men ingen som ikke kan håndteres.

Skal vi lykkes med utvikling av nye kliniske metoder og legemidler for fremtiden er det noen viktige premisser som må være til sted:

  • Finansieringsmekanismer for (pre-)kliniske studier må styrkes for å korte ned tiden det tar å utvikle nye metoder og legemidler.
  • Basalfaglig forskning må sikres gode vilkår for å ha de beste mulighetene til å utvikle kunnskapsgrunnlaget for kliniske studier.
  • Insentiver for et styrket samarbeid mellom akademia og næringsliv må bygges opp for best mulig utnyttelse av kompetanse og erfaring innen de ulike sektorene.

I tråd med anbefalingene i forsknings- og innovasjonsstrategien i HelseOmsorg21 ser jeg stor verdi i at akademia kan bidra til å gi tilgang til laboratoriefasiliteter, teknisk kompetanse og utstyr for bedrifter. Dette og bedre utnyttelse av våre fremragende helseregistre og biobanker er noe vi kan gjøre for å sikre bedre samspill mellom offentlige og private aktører.

Et steg på veien for å knytte akademia og næringsliv tettere sammen er dialog. NTNU Helse inviterte derfor Legemiddelindustrien (LMI), en bransjeorganisasjon for legemiddelindustrien i Norge, til samtaler og omvisning på NTNU. Besøket ble innledet med samtaler mellom fakultetsledelsen ved Det medisinske fakultet, LMI og NTNU Helse.

Besøk fra legemiddelindustrien

I dialog om samarbeid mellom akademia og næringsliv. Magnus Steigedal (NTNU Helse), Karita Bekkemellem (LMI), Monica Larsen (LMI), Katrine Bryne (LMI) og Pål Romundstad (Det medisinske fakultet, NTNU).

 

Deretter fikk de besøkende en omvisning på NTNUs Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning CEMIR og Senter for innovative ultralydløsninger (CIUS) før Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, holdt Fredagsforelesning for et fullsatt auditorium i Kunnskapssenteret.

 

 

Du liker kanskje også