Lagret for fremtiden

av @NTNUhelse 10. juni 2015

Atefe R. Tari Foto: BERRE ASBlogger: Atefe R. Tari
Ingeniør ved K. G. Jebsen – Senter for hjertetrening (CERG)

Ved å lagre blodprøver i en biobank, kan arbeidet vi gjør i dag også bli nyttig i fremtiden foreksempel når nye analysemetoder blir utviklet. I vårt største forskningsprosjekt, Generasjon 100, har vi hittil lagret 60 000 små rør med blod som i fremtiden vil bidra til å svare på spørsmål om aldring og helse. I EU-prosjektet OptimEx skal vi samle blod fra pasienter med diastolisk hjertesvikt både fra Norge og flere Europeiske land. I det internasjonale prosjektet MET-EX samler vi blod fra deltakere med metabolsk syndrom fra flere kontinenter.

Les mer om vår forskning på CERG-bloggen her!

Atefe Tari setter opp Biobanken for våre samarbeidspartnere ved Universitetet i Queensland i Brisbane, Australia.

Atefe Tari setter opp Biobanken for våre samarbeidspartnere ved Universitetet i Queensland i Brisbane, Australia.

Materialet vi samler fra de som deltar i våre forskningsprosjekter behandles med ypperste omhu, både i respekt for de som deltar og for å muliggjøre at materialet kan brukes til et stort spekter av analyser i fremtiden. Alle prøver blir fullstendig avidentifisert når de registreres i Biobanken. For å kunne svare på spørsmål om hjerte-kar helse og sykdom som rammer populasjoner i hele verden, samarbeider vi i Norge med internasjonale forskere rundt om i verden.

For å gjennomføre slike prosjekter har vi i de senere år benyttet oss av Regional Forskningsbiobank Midt-Norge (Biobanken) som gjør det mulig for oss å ha en sikker og god oversikt over alle prøvene i et prosjekt på tvers av landegrenser og verdensdeler. Det gjør arbeidet med store multisenterstudier mye lettere. Når vi begynner å bruke av det lagrede materialet oppretter vi såkalte bruksprosjekt, hvor vi fører inn hvilke analyser som er gjort og hvilke resultater vi får. Etterhvert vil biobanken inneholde svært mye verdifull informasjon, både for oss og for fremtidig forskning.

Tjenesten tilbys av Regional Forskningsbiobank Midt-Norge og er gratis. Den er tilgjengelig for alle laboratorier som har tilgang til en pc og internett. En fantastisk flott gjeng er ansatt i Biobanken og de yter god service til oss som brukere for å bidra til å heve kvaliteten på prøver og innsamlet data. Biobanken er et svært godt verktøy i de fleste forskningsprosjekter som bruker humanbiologisk materiale.

Du liker kanskje også