HUNT og Tromsøundersøkelsen hedres som “unike helseundersøkelser”

av Maria Stuifbergen 30. oktober 2014

logoLHL29. oktober kunngjorde Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke at HUNT og Tromsøundersøkelsen tildeles LHLs ærespris for 2015.

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) og Tromsøundersøkelsen står sentralt i folkehelsearbeidet i Norge. – Gjennom disse undersøkelsene får vi unik kunnskap om folkesykdommer, livsstilssykdommer, helse og  forebygging. Derfor har LHL valgt å gi vår ærespris for 2015 til disse unike forskningsmiljøene, sier Brit Hoel, leder i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Fra venstre: Inger Njølstad (Tromsøundersøkelsen), Steinar Krokstad (HUNT) og Janne Bjørklund (LHLs Sentralstyre)  Foto: Anders Bergersen

Fra venstre: Inger Njølstad (Tromsøundersøkelsen), Steinar Krokstad (HUNT) og Janne Bjørklund (LHLs Sentralstyre)
Foto: Anders Bergersen

Det er 30 år siden Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag startet, og 40 år siden den første datainnsamlingen for Tromsøundersøkelsen.

HUNT og Tromsøundersøkelsen til sammen utgjør en meget verdifull og etterspurt samling av helsedata både nasjonalt og internasjonalt. Norge har grunn til å være stolt over disse programmene, og stolte bør de dedikerte ansatte være, sier styreleder i LHL, Brit Hoel.

Om vi er stolte! 🙂

Prisoverrekkelsen fant sted ved LHLs Landsmøte lørdag 1. november.

Les mer på LHLs nettsider 

Du liker kanskje også