Professor emerita Ann-Mari Brubakk utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

av @NTNUhealth 24. februar 2015
Gruppebilde1_web

Stolte kolleger ved NTNU og St.Olavs Hospital hedrer professor emerita Ann-Mari Brubakk under middagen på Lian Restaurant mandag kveld.

H.M. Kongen har utnevnt professor emerita Ann-Mari Brubakk ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Hun får utmerkelsen for sin årelange innsats for nyfødtmedisin.

Vi gratulerer Brubakk med utnevnelsen!

Mandag kveld ble hun hedret av kolleger ved NTNU og St.Olavs Hospital under en høytidelig markering ved Lian Restaurant i Trondheim.

Overrekkelse av medalje og diplom var det fungerende fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbred,  som sto for. Senere i år vil Brubakk selv få anledning til å takke H.M. Kongen for utmerkelsen ved en egen audiens ved Slottet,  som står bak utnevnelsen.

Første i landet
Ann-Mari Brubakk er for mange, langt ut over Trondheimsregionen, synonymt med Nyfødtmedisinen i Midt-Norge. Forskningsgruppen CEBRA, som hun dannet og fortsatt er en del av, er en av verdens ledende når det gjelder å forske på langtidskonsekvenser av svært for tidlig fødsel.

Også hennes mangeårige innsats ved St.Olavs Hospital har hatt stor betydning for mange premature barn og barn med lav fødselsvekt. Hennes nyfødtintensivenhet var den første i landet som fikk eget bakvaktsystem bestående kun av spesialister i nyfødtmedisin, mye takket være hennes utrettelige engasjement for å få tilført midler og ressurser til enheten.

Fungerende fylkesmann Brit Skjelbred påpekte i sin tale til hedersgjesten at det er litt av en ære å bli utnevnt til ridder, og viste til den høytidelige informasjonen i brevet fra H.M Kongen.

Heder-og-medalje_web

Assisterende fylkesmann Brit Skjelbred fester Ridder-medaljen på jakkekragen til professor emerita Ann-Mari Brubakk.

– Det er mange rundt om i Norge som hver dag gjør en utmerket jobb og gir sine helt vesentlige bidrag til nasjonens vekst og utvikling, men det er langt i mellom dem som får høre at deres livsgjerning er av «utmerket fortjeneste for menneskeheten», sa Skjelbred.

Kollega og mangeårig samarbeidspartner, professor Jon Skranes, har vært en av pådriverne for at Brubakk skulle få denne utmerkelsen. Han er veldig glad på vegne av sin kollega, og hele forskningsgruppen forøvrig. Skranes fremhever Brubakks imponerende arbeidskapasitet gjennom en lang karriere, både ved St.Olavs Hospital og som forsker, underviser og veileder for studenter og PhD-kandidater ved NTNU.

– Ann-Mari har en betydelig erfaring og stor faglige kompetanse. Hennes utrettelige innsats ved St Olavs hospital og NTNU i nesten 30 år, har bidratt til at syke nyfødte barn har fått den beste behandling og omsorg, og at barn og unge med mistanke om medfødt russkade har blitt ivaretatt på best mulig måte, sier Skranes.

Han fremhever også at forskningen innen konsekvenser av tidlig hjerneskade hos de mest sårbare barna har tatt viktige steg fremover under Brubakks tid ved det integrerte universitetssykehuset.

Brubakk_collage1

Hjerte for de svakeste barna
Kombinasjonen av faglig høye ambisjoner på pasientens vegne og et hjerte som brenner for de aller svakeste syke barna har preget Brubakk i hennes yrkesutøvelse. Dette er også skussmål som går igjen hos sentrale kolleger både ved universitetet og sykehuset.

Mangeårig kollega av Brubakk, professor Marit S. Indredavik ved NTNU, var også til stede ved kveldens overrekkelse. Hun la i sin tale vekt på Brubakk som en solid fagperson med naturlig autoritet.
– Ann-Mari Brubakk er initiativrik og kreativ mer enn de fleste, og har alltid et blikk for hva som er viktig. Dertil er hun omtenksom og snill, det gjelder overfor kolleger, og ikke minst overfor pasienter. Hennes mangeårige innsats for barn med særlige hjelpebehov er beundringsverdig, og har utvilsomt betydd en forskjell for et stort antall barn og unge. Det står stor respekt av hennes faglige virke, og det er mange som er henne stor takk skyldig, lød skussmålet fra Indredavik.
Ann-Mari_portrett1_web

Professor emerita Ann-Mari Brubakk ved NTNU / St.Olavs Hospital er utnevnt til Ridder 1.klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Hun får utmerkelsen for sin årelange innsats for nyfødtmedisin

Selv er Brubakk svært glad for å få en slik utmerkelse på tampen av sin lange karriere. På spørsmål om hva hun er aller mest stolt av trekker hun fram kombinasjonen av klinisk praksis og mangeårig forskning.

– Jeg er både stolt og takknemlig for at jeg har fått muligheten til å ha innflytelse på utviklingen av nyfødtmedisinen i Norge, særlig opprettelsen av nyfødtintensivavdelingen ved St.Olavs Hospital. Det handler om å se de små barna, gi dem den hjelpen de trenger – og være en bidragsyter til at de skal vokse opp som lykkelige voksne, sier Brubakk.

Ønsker mer fokus på barnemedisin
Det er liten tvil om at hennes engasjement for alvor ligger hos denne gruppen.  Ifølge Brubakk har barnemedisinen og pediatrien i det hele tatt en tendens til ikke å bli tatt like alvorlig som voksenmedisinen. Selv mener den nyerklærte ridderen at barnemedisin fortjener en mye større oppmerksomhet. Noe hun også la vekt på i sin takketale på Lian mandag kveld.

– Barna er framtiden, så disse bør vi være ekstra opptatt av, det er en god investering på alle måter. Det er derfor veldig gledelig hvis denne hederen kan bidra til at barnemedisin kan få en større plass i rampelyset, sier Brubakk.

Den nå pensjonerte barnelegen er glad for oppmerksomheten og ser fram til å kunne fortsette sitt engasjement som professor emeritus ved NTNU.

Det står stor respekt av hennes faglige virke, og det er mange som er henne stor takk skyldig (Marit S. Indredavik)

 

 

 

 

Du liker kanskje også