Når emosjonell bagasje og negative erfaringer er barrierer for endring av levevaner

av @NTNUhelse 20. september 2017