Spør en forsker: persontilpasset behandling for pasienter med beinmargskreft

av @NTNUhealth 21. mai 2015

Spørsmål:

Hvem eller hvor i Norge og i utlandet har man kommet lengst når det gjelder forskning på persontilpasset behandling for pasienter med myelomatose/beinmargskreft? Er det mulig å delta i forsøk i forbindelse med slik forskning?

Anders Sundan. Foto: Geir MogenSvar fra Anders Sundan,
professor og leder for K.G. Jebsen – senter for myelomforskning, NTNU

Hei, takk for gode spørsmål. Det store problemet med persontilpasset behandling ved myelomatose er at ingen i dag riktig vet hvordan dette kan gjøres. Det vil si, det er ingen gode vitenskapelige måter å velge en spesifikk type behandling framfor en annen til den enkelte pasient.

blod fra beinmargsprøve

Beinmargsprøve. Foto: Geir Mogen/NTNU

Vi har et prosjekt der vi undersøker kreftceller fra enkeltpasienter for følsomhet for så å sammenligne hvordan pasientene responderer på den samme behandlingen. Dette er et rent laboratorieforskningsprosjekt der vi tester kreftcellene fra beinmargsprøver i laboratoriet. I ettertid vil vi så sammenligne resultatene med hvordan den enkelte pasient responderte på den behandlingen som ble gitt. Prosjektets mål er å undersøke om denne type testing kan bidra til å gi råd om hvilken behandling som bør velges eller frarådes for den enkelte pasient. Håpet er å få svar på i hvilken grad vi vil lykkes med dette  i løpet av et års tid.

Når det gjelder kliniske studier på medikamenter (nye og gamle) kan du gjennom din lege henvende deg til professor Anders Waage, ved St.Olavs Hospital/NTNU for informasjon om hvilke studier som eventuelt kan være aktuelle for deg.

 

Du liker kanskje også