Metningsdykkere har mye å lære oss om miljøtilpassing

av @NTNUhelse 3. mai 2018