Kvalitet eneste krav

av Hanne Strypet 10. mai 2012

(10.05.2012) Kåre Rommetveit fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen åpnet i går NTNUs nye K. G . Jebsen – senter for myelomforskning. Han satte ett eneste krav til forskningen: god kvalitet.

– Vi ønsker å hjelpe norsk medisin til å bli gode og hevde seg internasjonalt, sa Rommetveit under åpningen.

Søkerne blir nøye vurdert av fagfolk. Stiftelsen K. G. Jebsen har nå til sammen 8 sentre rundt om i landet.

 

Åpningsmarkering-KGJ-Myelom

Fra venstre: Anders Waage, Magne Børset, Anders Sundan, Kåre Rommetveit og Nils Kvernmo. (Foto: Hanne Strypet)

KGJ både penger og kvalitetsstempel

– En fellesnevner for de prosjektene vi støtter, både innen medisinsk forskning og andre områder, er at vi har store og konsentrerte satsninger, sa Rommetveit.

Anders Sundans senter for myelomforskning er ett av de ferskeste K. G. Jebsen-sentrene. Stiftelsen bidrar årlig med til sammen 16 millioner kroner til hvert senter fordelt over fire år.

I tillegg til pengene fra stiftelsen, bidrar også Det medisinske fakultet, NTNU og St. Olavs Hospital med midler. Kreftforeningen har også vært en viktig støttespiller for myelomgruppa, og har blant annet bidratt til stipendiatstillinger.

– K. G. Jebsen betyr ikke bare penger til forskning, men er også et kvalitetsstempel, sa dekanus Stig Slørdahl og sykehusdirektør Nils Kvernmo under åpningen.

 

Mer individuell behandling er målet

Professor Anders Sundan skal lede senterets forskere mot målet om å gi pasienter med beinmargskreft en bedre behandling. Både basalforskning og mer klinisk forskning har en plass i forskningen.

I dag finnes ingen behandling som kan kurere beinmargskreft/myelomatose, men med mer forskning ønsker forskerne ved senteret å kunne gi en mer individuell behandling til hver enkelt pasient.

– En av senterets ambisjoner er å samle inn prøver fra alle myelomatosepasientene i Norge i en nasjonal biobank for deretter å kartlegge ulike pasientgrupper og se hvilken behandling de enkelte responderer på, sa Sundan under åpningen.

Du liker kanskje også