Myelomforskning tema for nytt K. G. Jebsensenter

av Hanne Strypet 28. mars 2012

(28.03.2012) NTNU og Det medisinske fakultet får et nytt K. G. Jebsensenter, denne gang innen myelomforskning (forskning på beinmargskreft).

Anders Sundan. Foto: Geir MogenAnders Sundan (bildet) leder forskningsgruppa som søker å kunne gi en bedre og mer målrettet behandling av sykdommen for hver enkelt pasient.

– En av hovedtankene bak det nye senteret er systematisk å samle beinmargsprøver fra de fleste norske myelomatosepasientene. Vi vil da få så mange pasientprøver at det vil være mulig å lete etter undergrupper av pasienter for eksempel ved mutasjonsanalyse av kreftcellene, forklarer Sundan.

I tillegg ønsker senteret systematisk å undersøke effekten av nye eller eksisterende cellegifter på kreftcellene og på celler i mikromiljøet.

– Dette kan identifisere grupper av pasienter som vil ha nytte av ett bestemt medikament, og undersøkelsene kan bidra til å identifisere helt nye legemidler som vil virke ved myelomatose, sier Sundan.

 

Fire millioner i fire år

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsens styre deler i alt ut 48 millioner kroner til etablering av tre nye sentre innen medisinsk forskning i 2012.

Ett av de nye sentrene er Sundans myelomatoseforskning. Ved Universitetet i Oslo opprettes det et senter for psykoseforskning og Universitetet i Bergen får et senter for diabetesforskning. Hvert av de tre sentrene får fire millioner kroner hvert år i fire år framover. I tillegg kommer en stor egeninnsats fra universitet og andre samarbeidspartnere.

Felles for K.G. Jebsen-sentre er at forskningen skal være “medisinsk translasjonsforskning” – den skal knytte forbindelsen mellom laboratoriebenken og sykesengen.

 

Uhelbredelig sykdom

– Myelomatose er en kreftsykdom som rammer ca 350 nordmenn hvert år. Myelomatose regnes som en blodkreft-sykdom, men kreftcellene finnes først og fremst i beinmargen, og myelomatose kalles ofte på folkemunne for «beimargskreft», forklarer Sundan.

Forekomsten av kreftcellene i beinmargen fører nesten alltid til ødeleggelse av beinvev og osteoporose, som er en alvorlig følgetilstand ved myelomatose. Det er de siste fem årene gjort betydelige framskritt i behandling av myelomatose, både med cellegift-behandling av kreftcellene, men også med behandling av beinsykdommen ved myelomatose. Myelomatose er imidlertid fortsatt en uhelbredelig sykdom.

– Vi har arbeidet med myelomatose de siste 15 årene med mål å forstå den underliggende biologien bak denne alvorlige sykdommen. Med den generøse støtten fra Stiftelsen K.G. Jebsen vi nå vil motta vil denne forskningen få et betydelig løft der målet på sikt er å  kunne gi bedre og målrettet behandling for den enkelte pasient, sier Sundan.

 

Hedre minnet om skipsreder Jebsen

Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om skipsreder Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Stiftelsen ble etablert av Aud Jebsen med familie i 2009. Stiftelsen har en tilsiktet varighet på inntil 30 år, og vil kunne bidra med betydelig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige formål. Ved årsskiftet 2011/2012 hadde stiftelsen en kapital på rundt 900 MNOK.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har en forholdsvis omfattende formålsbestemmelse. Til nå har stiftelsen engasjert seg på kulturfeltet og innenfor medisinsk forskning og maritim/marint rettet forskning. Stiftelsen ønsker gjennom sin virksomhet å styrke en fri og uavhengig norsk forskning samt bidra til å bygge sterke internasjonale forskningsmiljøer.

Nærmere omtale av stiftelsen er gitt på www.stiftkgj.no.

Du liker kanskje også