Fredagsforelesning om helseøkonomi

av @NTNUhealth 10. mars 2014

På Bibliotek for medisin og helse lager vi hver uke en liten utstilling med bøker som er aktuelle for fredagsforelesninga, og bøkene er selvfølgelig til utlån. Se program for fredagsforelesningene her.

Denne uka er temaet for fredagsforelesninga helseøkonomi og vi har valgt ut disse bøkene.

 

The Economics of Health and Health Care (7th Edition)The Economics of Health and Health Care / Folland et. al., 2013

The text that makes economics concepts the backbone of the health care coverage. Folland is the bestselling Health Care Economics text that teaches through core economic themes, rather than concepts unique to the health care economy (Amazon.com).

 

Fremtidens Helse-Norge / Hans Olav Melberg og Lars Erik Kjekshus (red.)Fremtidens Helse-Norge / Hans Olav Melberg og Lars Erik Kjekshus (red.)

De siste tjue årene er utgiftene til helse mer enn tredoblet. Med fremtidens utfordringer menes ikke nødvendigvis de tema som i dag er mest kontroversielle, men problemstillinger man tror vil bli viktigere de neste tiårene (forlag).

 

Økonomi og helse / Inger Johanne Pettersen [et al.]  Økonomi og helse / Jon Magnussen et. al., 2008

Boken er en viktig og nyttig følgesvenn for alle som arbeider i helsesektoren, er opptatt av helsesektoren, eller som utdanner seg til en karriere i helsevesenet. Den tar for seg de fleste sider av fagfeltet helseøkonomi (forlag).

 

Health economics : an industrial organization perspective / Pedro Pita Barros et. al.  Health economics : an industrial organization perspective / Pedro Pita Barros et. al. 2012

Research in Health Economics has developed into a separate discipline during the last 25 years. This textbook will  provide teachers and students with a reference to study the market structure aspects of the health care sector (forlag).

 

Helsefremmende lederskap : slik leder de beste / Erik Slinning Helsefremmende lederskap : slik leder de beste / Erik Slinning et. al. 2011

En helnorsk og nytenkende bok for alle som ønsker økt lønnsomhet, fornøyde medarbeidere og tilfredse kunder gjennom helsefremmende lederskap. Dette er en praktiskorientert bok der prinsippene og rådene kommer fra dagens ledere i norske bedrifter (forlag).

 

 

Du liker kanskje også