Bibliotek for medisin og helse – HiST og NTNU har åpnet

av NTNUmedicine 12. desember 2013