Spør en forsker: Kan vi påvirke forbrenning av alkohol eller er den konstant?

av @NTNUhealth 19. mai 2014

Blogger: Olav SpigsetOlav-Spigset_web

Spørsmål

To venninner drikker en flaske vin hver i løpet av en kveld/natt og kl syv om morgenen bruker de alkoholmåler for å sjekke om de fortsatt har promille – den ene har promille men ikke den andre? Hvorfor? Kan vi påvirke forbrenning av alkohol eller er den konstant?

 

Svar

Når ulike personer drikker like mye alkohol samtidig, er det to forhold som bestemmer når man vil bli edru igjen. Det ene er hvor mye man veier, og det andre er hvor raskt man bryter ned alkoholen. For å ta det i tur orden:

1) Når man drikker alkohol, fordeler alkoholen seg jevnt i hele den vannmengden man har i kroppen. Jo mer man veier, jo mer vann har man også, derfor blir promillen lavere hos en som veier mye enn hos en som veier lite. Dessuten har menn en større prosentandel vann (ca. 70 % av kroppsvekten) enn det kvinner har (ca. 60-65 % av kroppsvekten).

Dermed vil en mann som veier 70 kg få lavere promille enn en kvinne som veier 70 kg. Dette skyldes at menn relativt sett har mer muskler, som inneholder mye vann, mens kvinner har mer fett, som ikke inneholder særlig mye vann.  (Dessuten veier jo ofte menn mer enn kvinner, noe som gjør forskjellen mellom kjønnene enda større).

vennegjeng drikker alkohol. Foto: iStockPhoto

Vekt og nedbrytingshastigheten har noe å si for når du blir edru igjen. (foto: iStockPhoto)

Så altså: Hvis de to venninnene ikke veier det samme, vil den som veier mest får en lavere promille. Hvor stor denne forskjellen vil bli, avhenger av hvor stor forskjell det er i kroppsvekt.  Er den bare på noen få kilo, blir forskjellen i promille så liten at det ikke spiller noen rolle i praksis.

 

2) Det andre forholdet er nedbrytningshastigheten av alkohol. Den regner man skjematisk med er 0,15 promille per time. Det vil si at hvis man starter med en utgangspromille på 1,5 (og ikke drikker noe mer), tar det 10 timer før man er edru.

Men også her finnes det variasjoner mellom individer. Det kan variere mellom kanskje 0,10 promille per time og 0,20 promille per time mellom ulike individer. Riktignok bryter de fleste ned alkohol med en hastighet på rundt omkring 0,15 promille per time, så 0,10 og 0,20 er nok mer ekstremverdier. Men: Dette betyr at hvis man starter med 1,5 promille og bryter ned med en hastighet på 0,10 promille per time, tar det 15 timer før man er edru, men hvis man bryter ned med en hastighet på 0,20 promille per time tar det bare 7,5 timer før man er edru. Dermed vil slike forskjeller har stor betydning i forhold til om man vil være edru igjen morgenen etter at man har drukket en flaske vin.

I motsetning til under det første punktet (fordeling i kroppen), der man kan finne ut hvor stor forskjell det er mellom individer ved å vite hvor mye de veier (og kjenne til kjønnet), kan man ikke på noen enkel måte finne ut akkurat hvor raskt ulike individer bryter ned alkohol. Det er heller ikke noen enkel måte å forandre denne hastigheten på – ulike råd om fysisk aktivitet eller inntak av diverse stoffer (koffein, fruktose, vitaminer etc.) for å øke alkoholforbrenningen, som det finnes mye av på internett, har ingenting for seg.

Du liker kanskje også