Helseeffekten av fotball- og golftrening for personer med type 2 diabetes

av NTNUmedicine 5. november 2014