Helseeffekten av fotball- og golftrening for personer med type 2 diabetes

av @NTNUhealth 5. november 2014

Har du type 2 diabetes, er mann i alderen 20-65 år og ønsker å endre livsstilen din? Da er du den vi leter etter til denne studien.

golfKanskje er du i faresonen for å måtte starte med medikamentell behandling for type 2 diabetes og/eller for høyt blodtrykk. Da kan denne studien være med på å hjelpe deg i gang med livsstilsendringen og redusere risiko for komplikasjoner. Studien vil sammenligne helseeffektene av golf- og fotballtrening på personer med type 2 diabetes.

Deltakerne vil bli tilfeldig valgt til en av disse to forskningsgruppene:
Fotballtrening (12 uker, 3 ganger per uke i løpet av høsten 2014 og januar 2015)
Golftrening (12 uker, 3 ganger per uke i løpet av sommeren 2015)
Fotballtreningen vil foregå innendørs i hall/gymsal og golftreningen ute på bane.

Før og etter treningsperioden vil det bli tatt blodprøver, urinprøve, ultralyd av hjerte (ekkokardiografi), målt oksygenopptaket (utholdenheten i form av VO2max), kroppskomposisjon og målt blodsukker (over 120 timer), hjerterytme (over 120 timer) og blodtrykk (24 timer).

Før treningsperioden vil aktivitetsnivået ditt bli målt gjennom en uke. I tillegg blir hjerterytmen målt under trening. Dette er en kjempemulighet til å få vite mer om din egen kropp.

Disse målingene vil foregå på St. Olavs hospital med unntak av de som måles over lengre tid (disse blir bare startet og stoppet på sykehuset).

Dersom du ønsker å delta eller er interessert i å høre mer om studien kan du registrere deg i vårt registreringsskjema eller sende en e-post til Adrian Solli (adrias@stud.ntnu.no). Du kan også ta kontakt på telefonnummer 911 26 253.

Du liker kanskje også