Kjells framgang forbløffet legen

av NTNUmedicine 10. november 2014