Åpning av Brussel-kontor i dag

av @NTNUhealth 22. september 2015

Magnus (2)Blogger: Magnus Steigedal
Leder for NTNU Helse (ett av fire tematiske satsingsområde ved NTNU)

 

NTNU, SINTEF og Universitetet i Bergen åpner i dag et kontor i Brussel. Vi i NTNU Helse er med på åpningen og vil arrangere en egen workshop for fagpersoner innen helse.

NTNUs mål med Brussel-kontoret er å komme nærmere beslutningstakerne i EU. Kontoret skal også fungere som et arbeidsted for NTNU-ansatte. De skal kunne bruke lokalenes kontor- og møtefasiliteter til å jobbe i og invitere eksisterende og potensielle samarbeidspartnere for fremtidige fellesprosjekt.

Brussel

NTNU Helse arrangerer workshop i Brussel i forbindelse med åpning av NTNU sitt Brusselkontor.

Vi synes at åpningsarrangementet er en god mulighet til å vise frem hvilke muligheter som ligger i det nyopprettede Brussel-kontoret og NTNU Helse ønsker stimulere til at flere forskere reiser dit.

På den offisielle åpningen finner vi gjester som statsråd Vidar Helgesen, statssekretær Bjørn Haugstad og departementsråd for Forskning og innovasjon i EU Robert-Jan Smiths. Nobelprisvinner Edvard Moser er hovedtaler og skal snakke om hvordan internasjonalt samarbeid har vært med på å gjøre Kavli-instituttet til en fremragende forskningsenhet. Det skal også arrangeres et seminar om samarbeidet mellom akademia og industrien innen EUs Horizon2020 forskningsprogram med påfølgende paneldebatt.

Alle de fire satsingsområdene ved NTNU skal arrangere egne workshop. Vår workshop har som formål at flere skal få bygge nye samarbeidsrelasjoner og knytte kontakter i Brussel. Vi ønsker at de som kommer på vår workshop skal få en presentasjon av kommende helseprogram innen Horizon2020, suksesshistorier fra innvilgede søknader og et søknadsskrivekurs. Vi har invitert med oss noen prosjektledere som planlegger EU-søknader og de skal få se mulighetene som ligger i å dra til Brussel-kontoret ved å snakke sammen med potensielle partnere fra hele EU.

Vi hører gjerne fra dere om dere har lyst til å bruke det nyåpnede kontoret. Vi ønsker tilbakemelding på hvem er det som kunne tenkt seg og reist dit for å jobbe, møte samarbeidspartnere eller bruke rådgiverapparatet for å påvirke beslutningstakerne.

Har du spørsmål om arrangementet eller innspill til hvordan Brusselkontoret kan brukes, ta kontakt med meg på magnus.steigedal@ntnu.no eller telefon 977 06 661 eller Yngve Sommervoll på yngve.sommervoll@ntnu.no, telefon 918 11 220.

Du liker kanskje også