Økt kompetanse innen smerte og palliasjon er svært etterspurt både av helsepolitikere, ledere i ulike deler av helsevesenet og av helseprofesjonene. I vårsemesteret 2015 arrangerer NTNU i samarbeid med St. Olavs Hospital fem ulike kurs på masternivå innen dette fagfeltet.

Petter_KariHanne_AnneKari_web

Kari Hanne Gjeilo, Petter Borchgrevink og Anne Kari Knudsen har vært initiativtakere til den nye masterstudieretningen i smerte og palliasjon ved NTNU, som startet opp i høst. Fra vårsemesteret 2015 blir det mulig å ta noen av emnene gjennom NTNU Videre.

Nasjonale retningslinjer og stortingsmeldinger fremhever kompetanse som en nøkkel til å lykkes med å tilby pasienter og pårørende helsetjenester av høy kvalitet i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Som et svar på dette, prioriterer nå en rekke spisskompetente klinikere og forskere undervisningsressurser for å få et faglig løft innen dette feltet.

– Vi blir stadig flere innbyggere og stadig flere får behov for et helhetlig behandlingstilbud på tvers av helsetjenestenivå og profesjoner, forteller Petter Borchgrevink, professor ved NTNU og studieretningsleder for det nye mastertilbudet.

Sammen med Kari Hanne Gjeilo og Anne Kari Knudsen har han vært primus motor for å få i stand den nye masterstudieretningen i smerte og palliasjon ved NTNU, som startet opp i høst. Fra vårsemesteret 2015 tilbys altså også noen av emnene gjennom NTNU Videre.

– Felles for kursene er at de skal gi en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen smerte og palliasjon, utdyper Kari Hanne Gjeilo, som selv er sykepleier med doktorgrad og som til daglig jobber ved St.Olavs Hospital.

Kursrekken tar for seg ulike typer smerter og symptomer, behandlingsprinsipper og organisatoriske forhold. Målgruppen er sykepleiere, fysioterapeuter, leger, psykologer og andre helsearbeidere. Kursene gir en god forståelse for pasienter med forskjellige smertetilstander og de komplekse pasientforløpene ulike palliative pasienter og smertepasienter representerer.

Felles for kursene er at de skal gi en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen smerte og palliasjon.
Kursene Smerte og palliasjon I og Smerte og palliasjon II, som starter opp rett over nyttår, har søknadsfrist 15.11.14 og gir en introduksjon til fagfeltene. De tre andre kursene vil fordype seg i henholdsvis “akutt og postoperativ smerte”, “kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjon” og “langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging”. Les mer på NTNU Videre sine hjemmesider.

Kursserien har felles undervisning med NTNUs masterprogram i Klinisk helsevitenskap – studieretningen smerte og palliasjon ved Det Medisinske fakultet, NTNU.
Ved et evt senere opptak på mastergradsstudiet vil disse kursene i sin helhet være tellende.

 

 

Du liker kanskje også