Behov for mer nøyaktige verktøy i kampen mot diabetes

av NTNUmedicine 5. september 2016