Kan genene hjelpe oss med å finne de virkelige agressive typene av prostatakreft på et tidlig stadium?

av NTNUmedicine 6. november 2014