Ebola – er vi forberedt?

av Hanne Strypet 31. oktober 2014

Hvordan skal ebola bekjempes i Vest-Afrika, og er vi forberedt her hjemme? Det er bakteppet når St. Olavs Hospital inviterer til åpent møte i Kunnskapssenteret mandag 3. november kl. 18, etter initiativ fra CapaCare.

Problematikken vil bli belyst fra flere hold under møtet. Blant deltakerne er den svenske professoren i katastrofemedisin, Johan von Schreeb, Sissel Overvoll fra Leger uten Grenser og sykepleier Bjørn Fougner fra St. Olavs Hospital som alle har vært i Sierra Leone i høst.

Ebolaepidemien er fortsatt ute av kontroll i Vest-Afrika. Den tar stadig flere liv og ødelegger hele lands helsevesen. De hardest rammede landene klarer ikke selv å slå dette ned og trenger opplagt hjelp utenfra. Samtidig må vi være forberedt på tilfeller av ebola her hjemme.

 

Norske helsearbeidere deltar

Norske myndigheter har besluttet at vi skal ta del i bekjempelse av epidemien lokalt i Vest-Afrika, og flere hundre helsearbeidere har meldt seg til denne innsatsstyrken. Er vi forberedt?

– Det er gledelig at så mange har meldt seg, også fra St. Olavs Hospital. Global helse blir stadig viktigere, og vi må være forberedt på at slike situasjoner kan oppstå. Dette møtet er en fin mulighet til å høre mer om ebolaproblematikken, og jeg vil takke Brynjulf Ystgaard, Håkon Bolkan og CapaCare for initiativet, sier viseadministrerende direktør Stein Kaasa ved sykehuset.

 

Disse kommer:

Johan von Schreeb, professor i katastrofemedisin fra Karolinska, koordinerte den utenlandske innsatsen i Sierra Leone for Verdens Helseorganisasjon i september og er sentral i opptrening av svenske helsearbeidere før avreise til Vest-Afrika.

Sissel Overvoll, sykepleier på Rikshospitalet, med tre ebolaoppdrag det siste året er hun en av Leger uten grensers mest erfarne feltarbeidere på Ebola.

Bjørn Fougner, sykepleier ved St. Olavs Hospital som i sommer deltok i oppbygging av Røde Kors sitt ebolasykehus i Sierra Leone.

Andreas Radtke, smittevernoverlege, og har vært med på å planlegge hvordan vi skal ta oss av ebolapasienter her hjemme.

Møtet holdes i auditorium K11 i Kunnskapssenteret mandag 3. november kl. 18-20.

Du liker kanskje også