Denne studien er avsluttet. Det går ikke an å melde seg som forsøksperson lengre.

Er du overvektig (det vil si en BMI* mellom 30 og 45 kg/m2), relativt inaktiv (som ikke mosjonerer regelmessig), i alderen 18-50 år og ellers frisk, så kan dette være en aktuell studie for deg.

person veier seg. Illustrasjonsbilde: iStockPhotoVi kjører en forskningsstudie ved NTNU, uten kommersielle interesser, med formål å undersøke hvilken rolle periodisk faste har på vektkontroll.

Vi er interessert i å finne ut om lignende vekttap oppnådd ved periodisk faste versus en standard diett med energirestriksjoner (med den samme totale energireduksjon og sammensetning av makronæringsstoffer), gir de samme endringene i kroppssammensetning og metabolisme.

Du vil bli tilfeldig plassert i en av de to intervensjonsgruppene over en periode på 12 uker: (1) periodisk faste eller (2) standard diett med energirestriksjoner.

Gruppen som skal drive periodisk faste vil gjennomføre 3 ikke-sammenhengende dager med delvis faste ukentlig, noe tilsvarende 5:2-dietten. I løpet av de tre dagene med faste, vil deltakerne bli bedt om å spise en kommersiell VLCD-diet, med et variert utvalg av milkshake, smoothies og supper (gratis). For de fire dagene med vanlig mat, vil deltakerne få en diett som passer til energibehovet, ved bruk av måltidserstattere (som smoothies, supper og barer) og vanlig mat. Deltakerne som blir randomisert til gruppen med standard diett vil gå på en lavkaloridiett, med både måltidserstattere og vanlig mat. Det er forventet en vektnedgang på omtrent 8.5 % av utgangsvekten.

Dette skjer underveis i studien

kvinne blir veid

Denne vekta måler kroppssammensetningen. Foto: Geir Mogen

Før og etter vektreduksjonsfasen vil du bli bedt om å møte opp på forskningsenheten for ulike målinger. Det blir målinger av kroppssammensetning, hvilestoffskiftet, bentetthet, urin- og blodprøver, samt en sykkeltest.

Etter vektreduksjonsfasen, vil deltakerne få en individuelt tilpasset kostholdsplan, for å opprettholde vekttapet. De blir også bedt om å komme tilbake for oppfølging etter 6 og 12 måneder.

 

 

*Du kan regne ut din BMI på følgende måte: vekt (kg) / (høyde (m) x høyde (m)).

Du liker kanskje også