Stort steg i behandling av hoftebrudd

av @NTNUhealth 5. februar 2015
Ortogeriatri. Foto: Jørn Fremstad / St. Olavs Hospital

Ortogeriatri. Foto: Jørn Fremstad / St. Olavs Hospital

Hvert år behandles 9000 hoftebruddspasienter i Norge, og flesteparten av dem er eldre. Hoftebruddet har ofte alvorlige konsekvenser for deres helse og funksjon.

En ny studie har funnet at ved å behandle hoftebruddspasienter ved geriatrisk avdeling i stedet for ved ortopedisk avdeling, kommer de seg mye raskere etter skaden. Et tettere samarbeid mellom sykehusenheter for geriatri og ortopedi fører til færre døgn på sykehjem og millioner i sparte helsekroner.

Forskere ved Institutt for nevromedisin ved NTNU og St. Olavs Hospital står bak studien, som de har fått publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

Artikkelen heter Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: a prospective, randomised, controlled trial

Les mer om studien på St. Olavs Hospitals nettsider og NRK Trøndelag.

 

Du liker kanskje også