Verdighet i livets sluttfase – debattmøte 28. mars 2014

av Maria Stuifbergen 17. mars 2014

Møte i serien « Aktuell samfunnsmedisin» høst-400px2

Tema: Verdighet i livets sluttfase

Hva er den beste omsorg i den siste fasen av livet? Skal den være mer preget av behandling eller mer av omsorg? Og hvor skal man forberede seg på livets aller siste stund – hjemme, på sykehjem eller på sykehus? Hva er tryggest, hva er best? Hvilke hensyn må vi ta?
Hvordan kan man sikre den enkeltes behov for tilrettelegging og kvalitet på tjenestene i denne fase? Og ville en satsing på økt antall omsorgsboliger til fordel for sykehjemsplasser påvirke kvaliteten på omsorgen ved livets slutt?

Mange etterlyser retten til å få dø uten smerte og ubehag. Er dette mulig? I Nederland har man lovfestet retten til å få dø (eutanasi) under visse omstendigheter – kan dette være et hjelpemiddel for en verdig død?

Innledere:

Maria Stuifbergen, PhD: “Eutanasi, et svar på livets sluttfase? Om regelverk og praksis i Nederland.”
Leif Edvard Vonen, kommuneoverlege Stjørdal kommune: “Terminal omsorg i pasientens regi”

Aktuell samfunnsmedisin – debattmøte
dato:    fredag 28.2.2014
Tid:      13:00-14:30
Sted:   HUNT forskningssenter, Levanger

Etter diskusjonen er det kaffe og frukt.
Møtene er åpne for alle.

Vel  møtt!

Last ned invitasjon som pdf

Du liker kanskje også