Eksamen for fremtidens leger

av NTNUmedicine 12. september 2016