Studentenes forskningspris utdelt

av @NTNUhealth 18. mars 2014

Studentenes forskningspris ble utdelt fredag 14. mars  og alle fikk tildelt diplom samt kr 3000,- per oppgave.

pris

En herlig bukett av studenter som vant studentenes forskningspris for beste hovedoppgaver 2013.

 

Komiteen bestående av Liv Bente Romundstad, Odd Georg Nilsen, Berge Solberg og Elisabeth Darj hadde lest igjennom alle 85 oppgavene og de fleste bærer preg av høy kvalitet noe som også eksterne sensorer påpeker. Mange oppgaver fører også til publisering i vitenskapelige tidsskrift.

Fem oppgaver vant prisen og studentene fikk 10-12 minutter hver til presentasjonen:

–          Ida Johanne Jensvold og Sjur Hansen Tveit presenterte «Grønn ut, rød inn» – en oppgave som kartlegger og belyser fellestrekk ved ambulanseoppdrag i Sør Trøndelag som opprinnelig fikk laveste hastegrad (grønn) av AMK og der pasientene etter undersøkelse av ambulansepersonell fikk høyeste prioritet (rød) .  Veileder: Sven Erik Gisvold.

–          Ulrike Törneke og Hilde Fardal presenterte oppgaven «Høy forekomst av Mycoplasma genitalium hos kvinner under 25 år» –  oppgaven anbefaler  testing av M. genitalium samtidig med  chlamydia. Veileder har vært Svein Arne Nordbø,LBK.

–          Hanne Hoff Hansen og Cecilie Edh Hasselgård hadde i sin oppgave tatt for seg mobbing blant barn med psykiatriske lidelser og de konkluderer med at 1 av 3 som allerede har en psykiatrisk lidelse, mobbes. Veileder har vært Anne Mari Undheim.  Studien er publisert.

–          Hilde Marie Lund og Merete Wik med oppgaven «Utvikler pasienter med Nevroendokrin Tumor i tynntarm (SI-NETs) hyperkeratose og hudfibrose sekundært til kronisk hyperserotoninemi?» Veileder professor Bjørn Gustafsson

–          Anders Bjerring og Marius Eknæs Lier hadde vært i Sierra Leone og utført følgende oppgave «Assessing the validity of using caesarean section and inguinal hernia repairs as proxy indicators of the level of surgical care in Sierra Leone”.  Veiledere:  Håkon Bolkan og Birger Endreseth, IKM.

bilde 4

Hilde Marie Lund og Merete Wik fikk pris for beste presentasjon

Pris for beste presentasjon gikk til  studentene Hilde Marie Lund og Merete Wik. Disse studentene fikk tildelt ytterligere kr 3000,- samt diplom.

Du liker kanskje også