Finn kondisjonen din og se risiko for å dø av hjerte- og karsykdom

av @NTNUhealth 17. oktober 2014

Bjarne NesBlogger: Bjarne Nes,
Postdoktor ved CERG

K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening sin populære kondiskalkulator er oppdatert, og nå kan du også se risiko for å dø av hjerte- og karsykdom når du kommer til resultatsida. Heldigvis gir trening umiddelbare positive effekter, så om du får en høy risiko er det lett å redusere denne med trening.

Mange studier har tidligere vist at kondisjonsnivået vårt, målt som maksimalt oksygenopptak (VO2max), er den enkeltfaktoren som best predikerer hjerte-/karsykdom og tidlig død. I forhold til lett tilgjengelige og målbare faktorer som blodtrykk, vekt, hvilepuls etc. har ikke testing av kondisjon hatt noen sentral plass i klinisk praksis. Noe av årsaken til dette kan være at prosedyrene for å måle VO2max direkte er ressurs- og kostnadskrevende. I en tidligere studie viste vi derimot at VO2max kan estimeres relativt nøyaktig ved bruk av enkle kliniske og selvrapporterte variabler slik som alder, kjønn, fysisk aktivitetsnivå, kroppssammensetning og hvilepuls.

Prøv kondiskalkulatoren her!

I en ny studie publisert i Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE), basert på mer enn 37.000 menn og kvinner som deltok i den første Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) tilbake i 1984-86, har vi nå vist at en slik enkel estimering også predikerer fremtidig risiko for hjerte-kardødelighet. Ved å estimere VO2max på deltakerne i HUNT 1 og koble mot det nasjonale dødsårsaksregisteret, fant vi at risikoen for hjerte-kardødelig var redusert med 21 % hvor hver 3,5 mL·kg-1·min-1 høyere estimert kondisjonstall hos både menn og kvinner som var under 60 år ved oppmøte.

trening_istock

Foto: istockphoto.com

Oppdateringene av kalkulatoren til å også predikere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom er omtalt i flere medier både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet disse:

New York Times: What’s Your Fitness Age?

VG: Nå kan du sjekke din risiko for hjerteproblemer. Kalkulator fra NTNU brukes over hele verden

Bergens Tidende: Test hvilken risiko du har for å dø av hjerte- og karsykdommer. Kondiskalkulatoren gir flere svar enn tidligere.

En slik risikoreduksjon er sammenlignbar med funn fra studier der kondisjonen er målt direkte på tredemølle eller ergometersykkel. Kanskje kan denne enkle måten å estimere kondisjonen på være et praktisk alternativ for å kunne identifisere dårlig trente personer som vil ha stor nytte av tilpassete treningsprogram for å redusere risiko for framtidig hjertesykdom.

Prøv kondiskalkulatoren her!

 

Du liker kanskje også