Tett dialog om innovasjon

av @NTNUhealth 10. april 2014

Blogger: Erik Ingebrigtsen2ac947f0-bf12-39cc-b4d4-9f3ef6597105

Som ledd i Det medisinske fakultets satsning på innovasjon, arrangerte fakultetet 9. april et nettverksmøte med Legemiddelindustrien (LMI) og Nansen Neuroscience Network (NNN). Representantene fra LMI og NNN møtte fakultetets ledelse og representanter for en rekke sentrale fagmiljø ved DMF og St. Olavs hospital.

Leif Rune Skymoen, Stig Slørdahl og Karita Bekkemellem

Leif Rune Skymoen, Stig Slørdahl og Karita Bekkemellem

Dekan Stig Slørdahl, instituttleder Toril N. Hernes og MI-lab leder Olav Haraldseth presenterte måten fakultetet arbeider med å fremme innovasjon, i tett samarbeid med øvrige fakultet på NTNU, St. Olavs Hospital, SINTEF og industrien. Etter en felles lunsj, besøkte LMI og NNN Fremtidens operasjonsrom. Der fikk både Karita Bekkemellem (LMI) og Leif Rune Skymoen anledning til å prøve den nyutviklete Multiguide, under kyndig veiledning av Daniel Fossum Bratbak.

Mulighetene som ligger i samarbeid med industrien i forbindelse med HUNT studiene ble understreket av Bekkemellem.

Dialogen hele dagen kretset rundt et åpent og utvidet innovasjonsbegrep. For mange forskningsmiljø er det nysgjerrighetsdrevet utvikling av nye ideer som er drivkraften, mens industrien ofte har en mer målrettet tilnærming. Med et godt samarbeid kan universitetene og de kliniske miljøene bidra med gode og nyskapende ideer, som kan bringes frem til realisering i samarbeid med industrien.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, var svært interessert i potensialet for samarbeid mellom akademia og industrien som ligger i den omfattende forskningsinfrastrukturen som fakultetet gjør tilgjengelig for alle gjennom kjernefasilitetene og de nasjonale infrastruktursatsningene. Mulighetene som ligger i samarbeid med industrien i forbindelse med HUNT studiene ble understreket av Bekkemellem.

Karita Bekkemellem tester Multiguiden, mens Daniel Fossum Bratbak observerer

Karita Bekkemellem tester Multiguiden, mens Daniel Fossum Bratbak observerer

Leif Rune Skymoen, daglig leder for NNN, pekte på at den nye organiseringen av de store industribedriftenes FoU-arbeid nå skaper spennende muligheter også for miljø i Norge. Skymoen understreket at NNN i stor grad hadde sitt utspring i Trondheimsmiljøene, og har store ambisjoner for at NNN skal kunne bidra enda sterkere til å styrke innovasjonsnettverket i Trondheim.

(…) tilnærmingen til grunnforskning som «nysgjerrighetsdrevet forskning» virker veldig fruktbar.

Bekkemellem understreket betydningen av at det omfattende innovasjonsarbeidet som allerede foregår i Trondheim, og de store ambisjonene som ligger på feltet, kan hjelpes fremover ved å kommunisere viktigheten av de resultatene som skapes på nye måter. Hun synes tilnærmingen til grunnforskning som «nysgjerrighetsdrevet forskning» virker veldig fruktbar. Det er også viktig at forskningsmiljøene er bevisst på hvilket innovasjonspotensial som ligger i forskningen deres, og arbeider bevisst med å kommunisere dette.

Gjennom sine nettverk ønsker både LMI og NNN å fortsette den gode dialogen med fagmiljøene i Trondheim.

Du liker kanskje også