Hjerte- og karsykdom er assosiert med økt risiko for leddgikt

av NTNUmedicine 11. juni 2014