Hvorfor tar vi ultralyd av gravide kvinner i u-land?

av NTNUmedicine 10. april 2014