Hvordan kan brukeren bli en aktiv samskaper?

av @NTNUhelse 19. februar 2018