Et molekyl som ødelegger

av @NTNUhealth 8. april 2014

Blogger: Toril Holien Toril Holien2

 

 

 

Beinmargskreft, eller myelomatose, er en kreftsykdom som oppstår i plasmacellene, altså de cellene som vanligvis lager antistoff som en del av kroppens immunforsvar. De ondartede plasmacellene, eller myelomcellene som de også kalles, finnes spredt rundt i beinmargen. Disse cellene deler seg vanligvisveldig sakte, spesielt i tidlige faser av sykdommen.

Et kjennetegn ved beinmargskreft er at tilstedeværelsen av kreftcellene forstyrrer balansen mellom nedbrytning og oppbygning av bein, en prosess som foregår hele tiden i normalt bein. Dette gir en skjørhet i beinvevet og pasientene blir utsatt for beinbrudd og smerter i skjelettet.

Forsker på beinmargskreft. Foto: Geir Mogen

Toril Holien (fra venstre) og Oddrun Elise Olsen er henholdsvis sisteforfatter og førsteforfatter på studien om BMP-9 og endoglins effekt på beinmargskreftceller, mens Glenn Buene jobber som ingeniør på prosjektet. Alle tre er tilknyttet K.G. Jebsen – senter for myelomforskning ved NTNU. Foto: Geir Mogen

Beinmorfogene proteiner (BMPer) er en gruppe proteiner som ble oppdaget på grunnlag av sin evne til å styrke danningen av bein. Vi og andre forskere har vist at flere beinmorfogene proteiner kan hemme delingen, og til og med gi celledød, i myelomceller. Dette gjør at man kan se for seg en dobbelt positiv effekt av å øke BMP-aktiviteten i beinmargen hos pasienter med beinmargskreft. BMPer finnes naturlig i beinmargen og flere av disse finnes i høyere konsentrasjoner hos pasienter med beinmargskreft sammenlignet med hos friske. Likevel overlever myelomcellene og vi har ønsket å finne ut hvordan dette kan være mulig.

Et nytt medlem i gruppen av BMPer, BMP-9, er vist av andre å være spesielt god på å gi beindanning i cellekulturforsøk. I en ny studie ved K. G. Jebsen – senter for myelomforskning viser vi at BMP-9 også virker veksthemmende på myelomceller. Men, i motsetning til andre BMPer, fant vi at BMP-9 ble hemmet av et molekyl som heter endoglin, og dermed får ikke BMP-9 gjøre jobben sin med å ta livet av myelomcellene.

… og dermed får ikke BMP-9 gjøre jobben sin med å ta livet av myelomcellene

Endoglin finnes også i beinmargen, både som en reseptor på overflaten av enkelte celletyper, og som en løselig reseptor i beinmargsplasma. Vår studie viser derfor hvordan myelomcellene kan unngå den veksthemmende effekten av BMP-9 i beinmargen. Hvis vi klarer å hemme endoglin, som igjen hemmer BMP-9, i beinmargen hos pasienter med beinmargskreft, kan BMP-9 få virke fritt i beinmargen med å både hemme vekst av myelomceller og stimulere til beindanning. Dette kan i så fall gi bedre behandling av myelomatosepasienter.

Resultatene i denne studien ble nylig publisert i tidsskriftet Blood Cancer Journal. Hos oss i K. G. Jebsen – senter for myelomforskning ønsker vi nå å undersøke om aktiviteten av BMPer i beinmargen hos myelompasienter har betydning for pasientenes grad av beinsykdom og forventede levetid.

 

Referanser:

Du liker kanskje også