Min dag på Kavli – jobbskyggedag

av NTNUmedicine 3. juli 2015