Familien kan forebygge fall hos eldre

av @NTNUhealth 1. oktober 2015

Jorunn_Helbostad_bilde2013KristinTaraldsenBloggere:
Kristin Taraldsen
Postdoktor ved Institutt for nevromedisin, Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag

Jorunn Helbostad
Professor ved Institutt for nevromedisin og leder for Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag

En av tre eldre over 65 år faller hvert år. Fall er hovedårsak til ulykker som fører til nedsatt helse og funksjon blant eldre, og fører til store kostnader for helsevesenet. Fall kan ha negative følger for den enkelte og for resten av familien. For den enkelte kan et fall føre til økt utrygghet og sosial isolasjon, og for familien kan et fall føre til økt bekymring for den eldre sin helse, funksjon og trygghet.

Mange eldre og pårørende tror at fall er en naturlig del av alderdommen, men det er solide bevis for at mange fall kan forebygges.

I dag, 1. oktober, er den internasjonale eldredagen. Med kampanjen “Vær sterk. Vær stødig”  vil vi i Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS) ved NTNU få familier involvert i fallforebygging.

Alle kan bidra til å redusere og forebygge fall. Det første steget er å få bort myten om at fall hos eldre er uunngåelig. Ved enkle tiltak som øvelser for å bedre muskelstyrke og balanse og å sjekke boligen i forhold til fall-feller kan mer enn en million fall i Europa forebygges hvert år.

Illustrasjonsbilde: iStock

Med enkle tiltak kan du bidra til at et eldre familiemedlem unngår fall. Illustrasjonsbilde: iStock

Slik kan du hjelpe et eldre familiemedlem unngå fall:

  • Undersøke om det finnes styrke- og balansetrening på et senter i nærheten og anbefale disse til eldre i familien eller i vennekretsen
  • Kartlegge og utbedre potensielle fall-farer i hjemmet som matter, dårlig belysning og løse ledninger
  • Oppfordre til årlige syns- og hørselstester
  • Be fastlegen om å kontrollere medsinlisten til eldre i familien
  • Oppfordre til et kosthold med inntak av Vitamin D (spis fet fisk, egg, eller ta kosttilskudd) eller tilbring tid utendørs i sola, for å bedre benhelsen
  • Å være i fysisk aktivitet eller oppmuntre til aktiviteter – spille aktivitetsspill, hagearbeid eller gå til butikken
  • Planlegge familieaktiviteter og aktive ferier sammen

Forskningsgruppen vår GeMS deltar i ProFouND: the Prevention of Falls Network for Dissemination – et europeisk EU-finansiert nettverk som har som mål å tilby de beste og mest effektive rådene om fallforebygging og aktiv aldring, for å forebygge fall blant eldre i hele Europa. ProFouND leder en europeisk kampanje om fallforebygging i 12 land, der målet nettopp er å spre informasjon om hvordan fall kan forebygges.

Ved å rette oppmerksomheten mot tiltak for å forebygge fall, vil vi bidra til at alle generasjoner fra yngre til eldre får denne informasjonen og kan involvere seg.

Vi har god dokumentasjon på hvordan fallforebygging kan gjennomføres ved å påvirke risikofaktorer som for eksempel nedsatt balanse, men utfordringen nå er å få dette budskapet fram til personer som er i risiko for å falle, til familien og vennene deres.

På nettsiden til ProFouND finner du materiell som viser hvordan lokale kampanjer om fallforebygging kan gjennomføres, faktaark om viktige tema som benhelse og spesifikke øvelser for å forebygge fall. Vi har også lært opp treningsinstruktører i 5 regioner i Norge som del i arbeidet med å utvikle tilbudet om styrke- og balansetrening for å forebygge fall blant eldre.

“Vær sterk! Vær stødig!” – Informasjonsmateriell

norw_leaflet_1oktFolder: Enkle råd for å holde seg selvstendig og aktiv gjennom livet (pdf)

 

 

 

 

norw_poster_1oktPlakat: Enkle råd for å holde seg selvstendig og aktiv gjennom livet (pdf)

 

 

Du liker kanskje også