Rosa sløyfe 2013

av @NTNUhealth 1. oktober 2013

Anne Lise Ryel. Foto: Marianne Otterdahl-JensenEva Michelsen Ekroll. Foto: Steffen Aaland

 

 

 

 

 

Gjestebloggere: Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen og
Eva Michelsen Ekroll, fungerende daglig leder i Brystkreftforeningen

 

Med 3000 nye tilfeller hvert år er brystkreft den klart hyppigste kreftformen hos kvinner. Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. 1. oktober går startskuddet for solidaritetsaksjonen Rosa sløyfe for å øke kunnskapen og bevisstheten rundt sykdommen og gi verdifull støtte til forskning og brystkreftprosjekter.

logoSiden oppstarten i 1999 har Rosa sløyfe-aksjonen bidratt med over 90 millioner til brystkreftforskningen. Rosa sløyfe har sitt opphav i USA der amerikanske kvinner på begynnelsen av 1990-tallet krevde større bevilgninger til brystkreftforskning. Siden den gang har organisasjoner, bedrifter og privatpersoner viet oktober måned til Rosa sløyfe-aksjonen. I Norge er det i løpet av oktober over 1000 arrangementer og aktiviteter til støtte for aksjonen.

Takket vært forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere enn tidligere. I følge Kreftregisteret lever nesten 90 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen. I 2011 døde 605 kvinner av brystkreft. Dette er det laveste antall dødsfall av brystkreft som er målt siden begynnelsen av 1980-tallet.

Den økte overlevelsen ved brystkreft antas å ha sammenheng med bedret behandling, i tillegg til tidligere diagnose grunnet mammografiscreening, samt økt bevissthet hos kvinnen som får en forandring i brystet om å komme til lege tidligere.

Hvert år har Rosa sløyfe-aksjonen et hovedbudskap. I 2013 benytter vi anledningen til å løfte frem mammografiprogrammet. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen oppfordrer alle kvinner mellom 50 og 69 år til å delta i det offentlige Mammografiprogrammet. En studie gjort av Kreftregisteret viser at de som møter til mammografiscreening har 43 prosent redusert dødelighet av brystkreft, sammenlignet med de som ikke møter. Tallene er sammenfallende med en samleanalyse fra europeiske screeningprogrammer som ble publisert i Journal of Medical Screening i september 2012. Den viste en reduksjon på 38-48 %. Målet med screeningen er å avdekke brystkreft på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det øker sjansene for overlevelse. Screening av friske personer er alltid en avveining, men Brystkreftforeningen og Kreftforeningen mener fordelene ved Mammografiprogrammet er større enn ulempene.

Det må likevel være et mål å redusere ulempene ved screening. For å få til det er det avgjørende med mer brystkreftforskning. Mer forskning kan øke kunnskapen om individualisert screening. Slike undersøkelser kan tilpasses hver enkelt kvinne etter ulike risikofaktorer som vi ennå ikke vet nok om. Ny kunnskap og ny teknologi vil også åpne for mer presis diagnostisering og behandling tilpasset den enkelte pasient.

I 2013 arrangeres aksjonen for 15. gang i Norge. Selv om tidligere aksjoner har bidratt til viktige resultater innen brystkreftforskning, er det fortsatt flere ubesvarte spørsmål. Derfor vil Brystkreftforeningen og Kreftforeningen fortsette å sette brystkreft på dagsorden, ved å gjøre oktober til en rosa måned.

 

Foto av Michelsen-Ekroll tatt av Steffen Aaland

Foto av Ryel tatt av Marianne Otterdahl-Jensen

Du liker kanskje også