Fire unge forskertalenter ved Det medisinske fakultet

av @NTNUhealth 12. desember 2014

Skrevet av Hanne Strypet og Kjersti Lunden Nilsen

Siver Moestue, Dorthe Stensvold (begge fra fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk) og  Jonathan Whitlock og Emre Yaksi ved Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk,  har alle fått penger i Forskningsrådets FRIPRO-tildeling (Frie prosjektmidler), under potten «Unge forskertalenter».

To forskningsprosjekter ved fakultetet har fått frie prosjektmidler: Eszter Vanky ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) og Magnar Bjørås, som starter opp i ny stilling ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) i januar 2015. I tillegg har Anne Berit Johnsen ved K.G. Jebsen- Senter for hjertetrening (CERG) fått et personlig postdoktorstipend.

– Det er viktig for DMF å vinne fram på konkurransearenaer som Forskningsrådet siden det også innebærer at prosjektene våre er internasjonalt evaluert med hensyn til å ha høy kvalitet. Jeg ønsker å gratulere alle de som fikk tildeling denne gangen! Det at to av våre nylig rekrutterte forskere vinner fram, viser at vi rekrutterer forskere av høy kvalitet, sier Bjørn Gustafsson, prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet.

Dorthe Stensvold og Siver Mostue er to av forskerne ved DMF som denne uken har fått frie prosjektmidler fra Norges Forskningsråd under potten "Unge forskertalenter". Foto: Kjersti Lunden Nilsen

Dorthe Stensvold og Siver Moestue er to av forskerne ved DMF som denne uken har fått frie prosjektmidler fra Norges Forskningsråd under potten “Unge forskertalenter”.

Forskning på kreftmetabolisme

Siver Moestue er en av de fire unge forskerne ved Det medisinske fakultet ved NTNU som har fått midler gjennom «Unge forskertalenter». I forskningsprosjektet hans er målet å utvikle nye strategier for kreftbehandling via behandling som rettes mot kreftmetabolisme. Sammenhengen mellom kreftcellenes genetiske bakgrunn og deres metabolske reprogrammering er dårlig kjent, men er trolig av betydning for hvordan vi kan behandle kreft med legemidler som blokkerer spesifikke metabolske reaksjoner. Prosjektet har nå fått en tildeling på ca 7 millioner norske kroner.

– For min del innebærer denne støtten fra Forskningsrådet at jeg kan ansette en PhD-stipendiat og en postdoc til å jobbe sammen med meg på dette forskningsprosjektet, forteller Moestue.

Hans prosjekt er et samarbeid mellom MR-senteret ved NTNU, molekylærbiologer ved UiO, samarbeidspartnere i England og USA, og flere mindre bedrifter fra Trondheim, Oslo og USA. Sammen arbeider de med å utvikle nye legemidler med effekt på metabolske prosesser.

Tone Frost Bathen, leder ved MR Cancer gruppen som Moestue er en del av, er stolt av sine kolleger ved DMF og vektlegger at dette er en tildeling som i forskningsmiljøene henger høyt.

– Konkurransen i Forskningsrådet er tøff, og det at Siver når opp med sin søknad betyr at vi som forskningsgruppe er på rett spor i det arbeidet vi gjør. Det viser også at vi har lyktes i å bygge opp et miljø med høy kvalitet på forskningen. Dessuten er det en bekreftelse på at vi, og nå spesielt Siver, har lyktes i å formidle betydningen av å fortsette dette arbeidet.  Dersom vi fortsetter å gjøre godt og grundig arbeid, og har gode ideer, så finnes det muligheter for å komme enda lenger, sier Bathen.

Tildelingen er også til stor inspirasjon for alle som jobber i gruppen, og en anerkjennelse av MR-miljøet i Trondheim, ifølge Moestue selv.

– Vi har gjennom mange år har bygget opp infrastruktur og unik kompetanse som gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner for dyktige kreftforskere både nasjonalt og internasjonalt, sier Moestue.

Hjerne og hjerte

Dorthe Stensvold har fått penger til forskning rundt Generasjon 100-studien ved K.G. Jebsen- senter for hjertetrening. Generasjon 100 – studien har som mål å avklare om trening fører til at eldre får flere, mer aktive og sunne leveår.

– Vi var avhengige av å få ekstern finansiering for å kunne gjennomføre med den kvaliteten vi ønsket, og nå har vi muligheten til å gjøre det, forteller Stensvold.

Generasjon 100 er et samarbeid mellom 4 institutter ved NTNU og to avdelinger på St.Olav. I tillegg har de samarbeidspartnere på HUNT, NIH og på to ulike universiteter i Australia.

– For meg personlig personlig er dette kjempestas, og et meget godt skussmål til K.G Jebsen-senter for hjertetrening. Det vitner i det hele tatt om at den forskningen vi holder på med er bra.

Jonathan Whitlock ved Kavliinsituttet/Senter for nevrale nettverk får penger til et 3D-prosjekt. Den andre forskeren ved Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk, Emre Yaksi, starter ved insituttet i januar 2015. Whitlock og Yaksi får til sammen 14 millioner kroner.

Fire kandidater ved DMF har fått prosjektmilder i kategorien "Unge forskertalenter". - Dette lover godt for fremtiden, sier prodekan for forskning ved DMF, Bjørn Gustafsson. Foto: Kjersti Lunden Nilsen

Fire kandidater ved DMF har fått prosjektmilder i kategorien “Unge forskertalenter”. – Dette lover godt for fremtiden, sier prodekan for forskning ved DMF, Bjørn Gustafsson.

Forskning for fremtiden

Prodekanen for forskning ved DMF, Bjørn Gustafsson, legger vekt på at disse tildelingene er viktige for fakultetet og bidrar til at forskningsmiljøene settes i stand til å gjøre nye viktige fremskritt. Spesielt gledelig er det at fakultetet har hele fire kandidater i kategorien «Unge forskertalenter».  Det lover godt for fremtiden.

– Til de som ikke nådde opp denne gangen, så vil jeg si at selv de absolutt beste forskerne våre har opplevd slike nedturer. Da gjelder det å komme tilbake med enda bedre søknader i neste runde. I år har vi hatt en formidabel økning i antall søknader til EU, til neste år håper jeg at de som laget gode EU-søknader også sender søknader til Forskningsrådets utlysninger. Tematikken for forskningsrådets utlysninger i 2015 vil ha stort overlapp med utlysninger innen helse i Horisont 2020, avslutter han.

Til sammen har fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) hos Forskningsrådet delt ut 520 millioner kroner til 76 prosjekter over hele landet fra 2015. Komiteen har fått økt sin tildelingsramme og har innvilget 17,7 prosent av det samlede beløpet det ble søkt om.

 

Du liker kanskje også