Spør en forsker: Gjelder 220 minus alder fremdeles for utregning av makspuls?

av @NTNUhelse 17. mars 2015