Ebola-møte i Levanger

av Maria Stuifbergen 27. oktober 2014

ebola. Foto: iStockDet har vært stor mediaoppmerksomhet rundt ebola og  mulige konsekvenser for helsa i verden og i Norge. Dette ønsker HUNT forskningssenter å sette søkelys på og vi inviterer til et åpent møte i serien Aktuell samfunnsmedisin med følgende foredragsholdere:

  • Arne Mehl, smittevernlege: Hva er ebola? Smitteveier, sykdomsforløp og mulig behandling.
  • Steinar Krokstad, sosial epidemiolog: Hvorfor blir ebolaepidemien så omfattende? Om betydningen av samfunnsforhold for sykdommer.
  • Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege Stjørdal kommune: Beredskap i forbindelse med ebolaepidemien. Hvordan håndterer kommunene et mulig tilfelle av ebola-smitte?

Dato: 31. oktober 2014
Tid:    13:00-14:30
Sted:  HUNT forskningssenter, Forskningsveien 2, Levanger

www.hunt.no

Etter foredragene er det tid til debatt – velkommmen!

Les også: «Ebola i Trondheim – ja, selvfølgelig!» der Håkon Bolkan skriver hvorfor han synes vi  skal engasjere oss i ebolaspørsmål.

Dette er et debattmøte i serien “Aktuell samfunnsmedisin” – arrangeres hver siste fredag i måneden av HUNT forskningssenter.

HUNT forskningssenter ønsker med disse møtene å skape en arena hvor leger, politikere, helsearbeidere og alle som er interessert i samfunnsmedisin og folkehelse kan drøfte aktuelle problemstillinger.

 

 

Du liker kanskje også