Mammografiscreening, den gode tanke mot den brutale virkelighet

av @NTNUhealth 30. oktober 2013

Blogger: Siri ForsmoSiri Forsmo, foto: Geir Mogen/NTNU

 

 

 

 

Oktober er rosa sløyfe-måned, og NRK Dagsrevyen hadde et innslag om brystkreft: ”Stadig flere får brystkreft, men allikevel er det én av fire som aldri møter til mammografi”. Det er veldig bra med oppmerksomhet mot en sykdom som rammer over 3000 kvinner i året, men utsagnet på Dagsrevyen var en logisk brist.

Kreftforeningen: Mammografi redder liv

Man kunne få inntrykk av at forekomsten av brystkreft øker fordi ikke flere møter til mammografiscreening. Det er helt feil. Nesten hele økningen av brystkreft de siste ti årene forklares jo nettopp av mammografiscreeningen. Det korrekte nyhetsoppslaget burde derfor vært: «Stadig flere får diagnosen brystkreft fordi så mange møter til mammografi. Dersom enda flere hadde møtt ville flere fått diagnosen».

 

«Stadig flere får diagnosen brystkreft fordi så mange møter til mammografi. Dersom enda flere hadde møtt ville flere fått diagnosen».

mammografi

Siri Forsmo har forsket på mammografiprogrammet og mener det gir for mange brystkreftdiagnosen unødvendig

Screening med mammografi startet i Norge for over ti år siden og er et tilbud til kvinner mellom 50 og 70 år. Hensikten er å finne de som har brystkreft før de selv merker symptomer på sykdommen, altså tidligere i sykdomsforløpet. Tanken er at en tidligere påvisning av kreftsykdom skal gi bedre prognose enn ved symptomtidspunkt.

For å oppnå en slik helsegevinst må behandlingen være mer effektiv ved tidligere diagnose (med screening) enn ved «naturlig» diagnosetidspunkt (med symptomer). Med dette menes en mer helbredende eller mer livsforlengende behandling. Sagt på en annen måte, hensikten med mammografiscreening er at færre skal dø av brystkreft.

Prisen som må betales for at færre (kanskje) skal dø av brystkreft er at flere må oppdages med sykdommen.  Dette høres merkelig ut. Forklaringen er at sykdommen ikke er ensartet mellom individene. Hos veldig mange er det en tilstand som endres langsomt. Det kan være en bitteliten svulst som ville trenge mange år, kanskje 20-30 år, kanskje enda mer på å bli livsfarlig. Den vil allikevel oppdages på mammografi, og kvinnen får diagnosen brystkreft mange år før hun ellers ville fått diagnosen, hvis hun noen gang ville fått den. Det kan også være en annen type bitteliten svulst som oppdages, en aggressiv svulst som kanskje allerede har spredt små slumrende, men dødelige avleggere rundt i kroppen.

Det kan være en bitteliten svulst som ville trenge mange år, kanskje 20-30 år, kanskje enda mer på å bli livsfarlig.

I disse to eksemplene vil mammografiscreeningen og påfølgende behandling knapt ha noen effekt, men vi lures til å tro det. I det første eksempelet ville kvinnen, uten mammografiscreening, kanskje ikke visst at hun hadde brystkreft før hun dør av noe annet. I stedet blir hun en brystkreftpasient som må i gjennom (unødvendig) behandling. Hun vil oppleve å bli bra av en kreftsykdom som uten mammografi aldri ville hatt noen betydning i livet hennes.

I det andre eksempelet vil sykdommen tilsynelatende oppdages tidlig. I kroppen ligger slumrende, men livskraftige kreftceller som tåler både cellegift og annen behandling. Sykdommen vil gå sin gang, og kvinnen vil dø av brystkreft, etter et tilsynelatende langvarig forløp. Med mammografiscreening lures vi til å tro at hun lever lenger. Kvinnen blir påført diagnosen tidligere, men hun vil ikke leve lenger enn om hun ikke hadde vært til mammografi. Det er tiden som brystkreftpasient som blir lenger.

Utfordringen ved mammografiscreening er at vi ikke har metoder for å skille mellom «snille» og «slemme» kreftceller

Utfordringen ved mammografiscreening er at vi ikke har metoder for å skille mellom «snille» og «slemme» kreftceller, en «treg» kreftsvulst eller en som allerede har «avleggere». Alle som oppdages må behandles. Det er ikke så lett å vise en sikker effekt av mammografiscreening på brystkreftdødeligheten i befolkningen. Blant alle som oppdages på mammografi er det forhåpentligvis noen som har en reell effekt av å bli oppdaget tidlig. Det er imidlertid ikke mulig å peke på bestemte enkeltindivid som «reddes» av mammografi. Ingen kan påstå at de lever takket være at brystkreften ble oppdaget på mammografi. Effekten av mammografiscreening kan bare måles statistisk. Som for all screening.

Effekten av mammografiscreening kan bare måles statistisk. Som for all screening.

Du liker kanskje også