Vitner om enorm hjernekapasitet

av @NTNUhealth 9. desember 2014

Many memories, many rooms

av @NTNUhealth 9. desember 2014
rotte

– Rotter, og sannsynligvis mennesker, kan lager et mentalt kart for hvert sted. Foto: Geir Mogen, NTNU

Rotter har igjen hjulpet forskere. Denne gangen til å avdekke hvordan stedminner lagres i hjernen.

Siden antikken har folk brukt en spesiell teknikk for å huske, kalt the method of loci. Denne metoden går ut på at man kobler minner til kjente steder. Du henter fram minnene ved å tenke på stedet.

Nå har forskere ved NTNUs Kavli Institute for Systems Neuroscience og Centre for Neural Computation publisert nye funn om hvordan hjernen klarer å lagre så mange separate og likevel like hendelser.

– Vi er ekstremt gode til å huske steder og er veldig visuelle vesener, sier doktorgradskandidat og førsteforfatter av artikkelen Charlotte Alme ved NTNU.

– Rotter, og sannsynligvis mennesker, kan lagre et kart for hvert sted, og derfor fungerer the method of the loci. Hvert sted eller rom i huset vårt har et unikt kart eller minne for oss, forklarer hun. – Og fordi vi har så mange forskjellige kart, kan vi huske mange like steder uten å forveksle dem.

Les mer: Vitner om enorm hjernekapasitet

 

Forskningsartikkelen Place cells in the hippocampus: Eleven maps for eleven rooms ble publisert i tidsskriftet PNAS 8. desember.

 

Du liker kanskje også

rotte

Rats (and most likely humans) have a map for each individual place, which is why the method of loci works. (Photo: Geir Mogen, NTNU)

The brain has an enormous capacity to store memories and to keep memories from getting mixed up in part because of how these memories are stored in the hippocampus, researchers from NTNU’s Kavli Institute for Systems Neuroscience have shown.

Since the time of the Greeks, people have used a special memory trick called the method of loci,  which links memories to familiar places. You retrieve the memory by thinking of the place and calling up the associated memory.

Now researchers from NTNU’s Kavli Institute for Systems Neuroscience and Centre for Neural Computation have published new findings on how the brain is able to store many separate but similar events, which helps explain how this trick works. Their results have just been published in the 8 December issue of the Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States.

Read more about the findings: Many memories, many rooms

 

Du liker kanskje også