Kildebruk og referansehåndtering; tips fra Bibliotek for medisin og helse

av @NTNUhealth 17. september 2014

Bloggere: Sindre Andre Pedersen og Katrine Aronsenkatrine.aronsensindre.pedersen

 

 

Forskning.no hadde nylig på trykk en artikkel som fokuserer på dårlig kildebruk. Selv om det vises til nokså horrible eksempler på «overtramp» og «akademisk mageplask» illustrerer artikkelen viktigheten av riktig bruk og henvisning til kilder i forskning. Biblioteket har en rekke tilbud og tjenester som kan hjelpe forskere og stipendiater med å unngå ubehagelige overraskelser etter innlevering av avhandlinger eller publisering av vitenskapelig arbeid.

Hvis du ønsker å sette deg mer inn i tematikken rundt riktig bruk og henvisning til kilder kan du finne litteratur (bøker og e-bøker) om temaet i bibliotekets katalog. For stipendiater kan nettressursen PhD on track spesielt anbefales. Her finnes det nyttig informasjon om innhenting av relevant litteratur og tips for publisering for de som er i startfasen av sin forskerkarriere.

 

Til tross for at biblioteket tilstreber å gi de ansatte tilgang på de tidsskrifter og fagdatabaser de trenger innenfor sitt fagfelt hender det at det ikke er tilgang til fulltekst versjonen av akkurat den artikkelen man er ute etter. Hvis publikasjonen er av nyere dato kan den raskeste løsningen være å sende forespørsel per mail til korresponderende forfatter. Dette blir ofte positivt mottatt og kan være en fin måte å komme i kontakt med kolegaer innen fagfeltet.

I tillegg kan biblioteket skaffe kopi av slike artikler helt gratis ved at du klikker på -lenken som du blant annet finner i Pubmed og Google scholar. Velg funksjonen «bestill dokumentet».

 

Forskere og stipendiater møter til daglig en vegg av informasjon. For tiden finnes det anslagsvis 20-30 000 tidsskrifter innen medisin og helse, noe som gjør det utfordrende å holde seg faglig oppdatert. Biblioteket tilbyr kurs i bruk av ulike fagdatabaser. Vi tilbyr også individuell oppfølging for forskere og stipendiater som ønsker bistand med litteratursøk.  

 

Bruk av et referansehåndteringsprogram er nyttig når man skal skrive vitenskapelige artikler med mange kildehenvisninger. Slike verktøy har blitt svært populære blant forskere fordi man sparer tid og lettere unngår feil. Biblioteket holder jevnlig kurs og tilbyr brukerstøtte for programmet Endnote.

 

Ellers kan vi anbefale vår fagside som inneholder lenker til mange ressurser som kan være av nytte for forskere og stipendiater.

Du liker kanskje også