Å stenge av blodtilførselen til armen styrker hjertet under operasjon

av NTNUmedicine 12. november 2014

Shutting off blood supply to an extremity to protect the heart

av NTNUmedicine 12. november 2014