Å stenge av blodtilførselen til armen styrker hjertet under operasjon

av @NTNUhealth 12. november 2014

Shutting off blood supply to an extremity to protect the heart

av @NTNUhealth 12. november 2014
på operasjonssal

Foto: Geir Mogen

Å stenge av blodtilførselen til en arm eller ben før hjertekirurgi beskytter hjertet under operasjonen. Det har vi vist i en studie som nylig ble ublisert i International Journal of Cardiology.

Vi ønsket å se om muskelen i venstre kammer i hjertet ble påvirket av en teknikk som kalles RIPC (fjern iskemisk prekondisjonering), under hjertekirurgi. RIPC går ut på å stenge av blodtilførselen til en annen stor muskel, som en arm eller et ben. Teknikken er ikke ny, men effektene av den har aldri før blitt testet direkte på venstre kammer i hjertet.

Les mer på CERGs blogg.

Du liker kanskje også

på operasjonssal

Foto: Geir Mogen

In a study just published in the International Journal of Cardiology, researchers from CERG and the Department of Cardiothoracic Surgery at the St. Olav’s Hospital have shown that shutting off the blood supply to an arm or leg before cardiac surgery protects the heart during the operation.

We wanted to see how the muscle of the left chamber of the heart was affected by a technique, called RIPC (remote ischemic preconditioning), during cardiac surgery. RIPC works by shutting off the blood supply to an arm or a leg before heart surgery. The goal is to reduce risk during cardiac surgery in the future.

Read more at CERG’s blog

Du liker kanskje også