25 okt: Samhandlingsreformen – ambisjoner og harde fakta

av Maria Stuifbergen 18. oktober 2013

– Samfunnsmedisinsk debattmøte ved HUNT forskningssenter –

Det var knyttet stor spenning til Samhandlingsreformen da den ble innført for snart to år siden. Ambisjonene var store, men samtidig var mange redde for at
kommunene ville få oppgaver de ikke var i stand til å løse på en god måte. Det er lagt ned et stort arbeid bl.a. for å utforme avtaler mellom kommunene og helseforetakene, men de praktiske erfaringene synes å variere. 

poppetjeslHvordan stemmer de harde fakta mot de opprinnelige ambisjonene?

Innledere:
Anders Grimsmo
(Professor, dr. med., Institutt for samfunnsmedisin, NTNU) har vært engasjert i forskning omkring samhandling i helsetjenesten i mange år, og er den første som nå har samlet data som viser hvordan samhandlingen mellom sykehusene og kommunene faktisk fungerer i praksis.
Arne Flaat (DIrektør, Helse Nord-Trøndelag HF) vil fortelle om erfaringene sett fra helseforetakets side.

Debattmøtet er åpent for alle. HUNT forskningssenter serverer kaffe/te og noe å bite i.

dato: 25. oktober 2013
sted: HUNT forskningssenter, Levanger
tid:   13:00 – 15:00

Du liker kanskje også