Lyst til å være med i en søvnstudie?

av @NTNUhealth 4. september 2014

Noen unge mennesker plages av forskjøvet døgnrytme i så stor grad at det påvirker dem både akademisk og sosialt. Vi ønsker å se nærmere på fysiologiske årsaker til dette fenomenet. Vi vil undersøke søvnkvaliteten både hos pasienter og friske kontroller.

Vi søker nå etter flere personer med forsinket søvnfasesyndrom.

mann sover

Synes du det er vanskelig å stå opp om morgenen? Legger du deg sent? (illustrasjonsbilde: iStock Photo)

Pleier du å legge deg sent på kvelden (etter midnatt) og stå opp sent på morgenen? Synes du det er spesielt vanskelig å stå opp på morgenen, selv med vekkeklokke? Går dette utover dine daglige rutiner og gjøremål? Hvis du kan svare ja på disse spørsmålene er du velkommen å ta kontakt for en vurdering. Først vil vi foreta en telefonscreening før du blir videre henvist til en legeundersøkelse for nøyaktig fastsetting av diagnosen.

Du må være mellom 18-33 år for å delta i studien.

 

Slik blir forløpet av selve studien:

Du vil først føre en søvndagbok i 2 uker. Imens får du en liten aktigrafiklokke rundt håndleddet som vil måle søvnaktiviteten din i en uke.

Selve testen vil foregå over 3 dager: mandag + tirsdag + torsdag.

Første dagen vil du møte opp på St. Olavs Hospital kl 14:00 og få påmontert polysomnografi (PSG) utstyr som vil måle søvnaktiviteten din mens du sover hjemme og følger din vanlige rytme. Avmontering skjer neste morgen.

Andre og tredje dagen vil du sove med samme utstyr på et søvnlaboratorium på St. Olavs Hospital. I rommet ved siden av vil vi følge med på registreringen på en dataskjerm og det vil også være videokamera ved sengen. Første kvelden (tirsdag) du tilbringer på søvnlaboratoriet vil vi også ta spyttprøver for å måle melatonin-nivåer frem til du selv bestemmer når du vil legge deg (tidligst kl 23:00). Dagen etter står du opp når du selv ønsker (senest kl 12) og blir bedt om å ta en enkel kognitiv test.

Andre dagen på søvnlaboratoriet (torsdag) gjentas samme prosedyre som på tirsdag men uten spyttinnsamling. Du vil bli bedt om å legge deg kl 00:00 og blir vekket kl 07:00. Senest kl 07:30 blir utstyret avmontert og du er ferdig med undersøkelsen.

Det er ingen risiko eller ubehag ved å delta annet enn at man går med PSG utstyr på kroppen de 3 kveldene det kreves. Du vil få 800 kr for din deltagelse.

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med Brandy Solheim på epost: brandy.solheim@ntnu.no
Solheim er PhD stipendiat ved Institutt for nevromedisin, Det medisinske faktultet, NTNU.

Du liker kanskje også