Skolekost på videregående – frukt og grønt eller boller og brus?

av Maria Stuifbergen 20. januar 2014
Temamøte Aktuell Samfunnsmedisin – HUNT forskningssenter: 31. januar 2014
 
Hvilke tilbud får barn og unge når det gjelder kosthold i dagens skole?

bok og eple_istockUngdommer tilbringer mye tid på skolen og det som foregår der kan ha stor betydning for helsa. Ikke alle spiser frokost, og ikke alle har med seg matpakke. Mange stikker innom nærbutikken for å kjøpe seg boller og brus i pausen. Er dette greit, eller bør vi engasjere oss for et sunnere mattilbud for elevene på videregående?

På ungdomskonferansen i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune høsten 2013 kom ungdommene med følgende ønsker:

  • Tydeligere felles sunnhetsprofil og informasjon om kosthold i den videregående skolen.
  • Rabatt/gratis  frukt og grønt i kantina.
  • Tilbud om kurs/matlaging for hybelboere.
  • Tilgang på friskt vann på skolen.
  • «Brusfrie» skoler.
  • Fylkeskommunen må eie alle kantiner på videregående skoler slik at de kan ha påvirkningskraft på hvordan de drives.

Er dette noe vi bør få til? Men hvem har ansvaret? Og hvem skal betale? Er det elevene og foreldrene? Eller har skolen og samfunnet også et ansvar?

Innledere:

  • Representanter fra Steinkjer ungdomsråd
  • Erik Fløan representant i  Nord-Trøndelag fylkesting for Høyre og medlem av komite for utdanning, kultur og helse.

Etter innledningene blir det god tid til debatt. Vi avslutter møtet med kaffe og noe å bite i.
Møtet er åpent for alle!

Dato: fredag 31. januar 2014
Tid:    13:00-14:30
Sted:  HUNT forskningssenter, auditorium, Levanger

Aktuell samfunnsmedisinske møter planlegges hver siste fredag i måneden

Du liker kanskje også