Hver fjerde tenåring har migrene

av @NTNUhealth 30. september 2015

AnneBeritKrogh Blogger: Anne-Berit Krogh
Stipendiat ved Institutt for nevromedisin

Mange norske tenåringer går glipp av skoledager og fritidsaktiviteter på grunn av migrene. Ved Institutt for nevromedisin ved NTNU har vi gjennomført en stor undersøkelse blant norske tenåringer mellom 12 og 18 år som viser at hver fjerde har sikker migrene, og flere av disse har plager daglig.

Hver fjerde av deltakerne som hadde migrene sa at de hadde anfall en til tre dager i uken, og de fleste meldte at anfallene varer inntil 24 timer. På spørsmål om hvor intens hodepinen var svarte 82 prosent at de hadde moderate til sterke smerter, noe som må anses som veldig plagsomt.

I tillegg fant vi at hver fjerde av de med sikker migrene også hadde en annen type hodepine i tillegg. Det betyr at de mer eller mindre var daglig plaget av hodepine. Av disse var det flere som sa at de var så vant med å ha vondt i hodet at de ikke tenkte så mye på det så lenge de ikke fikk migreneanfall. Migrene var så plagsomt for disse at de måtte bare legge seg i et mørkt rom uten lys og andre forstyrrelser.

hodepine_istock

Mange ungdommer er plaget med migrene eller hodepine daglig. Illustrasjon: iStock

Vår studie viser også at svært mange ungdommer også plages med andre typer hodepine. Hvis vi tar i betraktning alle typer hodepine sa 88 prosent av ungdommene at de hadde hodepineplager, og halvparten at de var plaget mindre enn en dag i måneden. En fjerdedel var plaget 1-3 dager i måneden mens 15 prosent sa at de hadde hodepine  en til tre dager i måneden.

Bare 3 prosent sa at de hadde hodepine annenhver dag eller oftere, og av disse hadde de fleste kronisk migrene eller kronisk tensjonshodepine. 12 prosent sa at de ikke var noe plaget av hodepine i det hele tatt.

I likhet med en tidligere studie fant vi også at det var flest jenter (94 prosent) i forhold til gutter (80 prosent) som var plaget av en eller annen form for hodepine, men hvis vi så på migrene spesielt så fant vi ingen forskjell mellom jenter og gutter. I motsetning til andre studier fant vi heller ikke at hodepineplager økte med alder.

Det er viktig at ungdom som sliter med migrene får relevant tilpasset behandling, og spesielt kan det være til stor hjelp å få forebyggende behandling.

En håndfull brukte migrenemedisin når de kjente at et migreneanfall var på vei, men de fleste tok Paracet eller Ibux, noe som kan tyde på at de ikke var fanget opp av behandlingsapparatet.

Når vi hører om hvilke plager ungdommer med migrene faktisk sier at de har er det viktig at de får forebyggende behandling slik at migreneanfallene kan bli færre, og at de kan mestre skolehverdagen og fritiden sin på en bedre måte.

Om studien

488 ungdommer i Sør-Trøndelag er intervjuet om hvordan de har det i dagliglivet  når det gjelder hodepine.  For å kunne stille en riktig hodepinediagnose har  forskerne brukt internasjonale retningslinjer utarbeidet av International Headache Society (ICHD 3-beta).

Referanser

Krogh, Anne-Berit; Larsson, Bo; Linde, Mattias (2015). Prevalence and disability of headache among Norwegian adolescents: A cross-sectional school-based study. Cephalalgia. Vol. 26.

 

 

Du liker kanskje også