Det er en menneskerett å få bruke den kroppen en har!

av @NTNUhelse 30. mars 2017