Det er en menneskerett å få bruke den kroppen en har!

av @NTNUhelse 30. mars 2017

HeidiogSveinBloggere: Heidi Pedersen, stipendiat ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, og Svein Bergem, stipendiat ved Nord Universitet og ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

I Norge er det et mål for velferds- og for funksjonshemmedepolitikken at hjelpemiddelsystemet skal bidra til aktiv deltakelse, likeverd og inkludering for personer med funksjonsnedsettelser. Dette gjelder både i arbeid, utdanning og dagligliv. Samtidig viser det seg at mange ikke får tilgang til de hjelpemidlene de har krav på, både på grunn av manglende informasjon og opplæring, eller fordi hjelpemidlene ikke viser seg å passe for den enkelte. Dette er svært leit, ettersom

Derfor er det veldig inspirerende å forske på aktivitetshjelpemidler, og se hva disse hjelpemidlene har av potensiale i møte med livene til folk. Vi forsker på hvilken betydning bruk av aktivitetshjelpemidler har for økt aktivitet og deltakelse blant personer med nedsatt fysisk funksjonsevne, men med noe ulik vinkling. Førstnevnte blant voksne i alderen 18-67 år og sistnevnte forsker på bruk av aktivitetshjelpemidler blant barn og unge i alderen 6-30 år.

I prosjektene ser vi at bruk av aktivitetshjelpemidler er knyttet til ulike deler av menneskers liv, som identitet, sosial aktivitet og syn på egen helse. Dette er viktige sammenhenger som vi ønsker å utforske nærmere i prosjektene våre. Disse hjelpemidlene gir også mulighet til opplevelser og erfaringer som det ellers er vanskelig å oppnå for målgruppen, slik som naturopplevelser, fart og spenning og det å bli klam i trøya. Gleder som folk flest setter pris på ved å holde på med fysisk aktivitet.

En viktig side ved at mennesker som har behov for slike hjelpemidler skal få tilgang til disse, er kunnskap og kompetanse blant ulike aktører knyttet til området aktivitetshjelpemidler. Saksbehandlere ved NAV, hjelpemiddelsentralene og kommunale ergo- og fysioterapeuter er sentrale i den sammenheng. Betydningen av kunnskap og kompetanse blant disse aktørene blir derfor også belyst i prosjektene.

At vi har to tilgrensende prosjekter med ulike målgrupper, gir oss mulighet til å se på bruk av aktivitetshjelpemidler knyttet til livsløp. Derfor vil vi som en forlengelse av prosjektene se om vi kan lære noe om hva som er med å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne er aktive fra barndom videre som voksne.

For mer informasjon om prosjektene, ta kontakt med Heidi Pedersen eller Svein Bergem (svein.bergem@vhss.no).

Interessert i temaet og befinner deg i Oslo 24. april? AktivUng holder frokostmøte om aktivitetshjelpemidler på Litteraturhuset, og forfatterne av dette blogginnlegget har lagt opp programmet.

Vet du hva et aktivitetshjelpemiddel er? Aktivitetshjelpemidler er utstyr som er spesielt utviklet for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i fysisk aktivitet, lek og sportsaktiviteter.
Eksempler på aktivitetshjelpemidler er:
• Spesialsykler
• Rullestoler/-front til pigging
• Rullatorer
• Tilpassede vannski
• Sitski og biski
• Piggkjelker

Du liker kanskje også