Are Holen takkes av

av Kristina Jones 19. november 2014

Professor Are Holen går av som pensjonist i mars 2015, og for å takke ham for mange års innsats holdt hans kolleger og venner ved Det medisinske fakultet og Institutt for nevromedisin en markering 19. november 2014.

Instituttleder Lars Jacob Stovner overrekker blomster og gave fra Institutt for nevromedisin, som takk for mange års innsats.

Som første instituttleder var Are Holen en av grunnleggerne av Institutt for nevromedisin. Her får han blomster og gaver fra nåværende instituttleder Lars Jacob Stovner.

Are Holen er spesialist i psykiatri og internasjonalt kjent for sitt arbeid innenfor stress- og katastrofeforskning.  Han har vært sakkyndig i en rekke straffesaker i det norske rettsapparat, blant annet 22. juli-rettssaken. Professoren har også bidratt med sin kompetanse etter store katastrofer som Tsunamikatastrofen i Indiahavet i 2004 og Estoniaforliset i 1994.

Are Holen er i tillegg kjent som grunnlegger og faglig drivkraft i den frivillige organisasjonen Acem, og for å ha utviklet metoden Acem-meditasjon.

Tidligere i år ble Holen utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin samfunnsnyttige innsats.

21 år ved Det medisinske fakultet

Are Holen har lang fartstid ved Det medisinske fakultet. Han begynte som førsteamanuensis i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Trondheim i 1993, ved det som den gang het Institutt for samfunnsmedisinske fag. Han ble tilknyttet Institutt for nevromedisin da instituttet ble etablert i 2002, hvor han var instituttleder fra 2002 til 2005.

Holen har vært en viktig bidragsyter i utviklingen av medisinstudiet ved NTNU, og satt som prodekan for undervisning fra 2005 til 2009. Han har i tillegg vært en viktig pådriver for fakultetets satsing på global helse.

Ved siden av engasjementet ved universitetet har Holen hatt en bistilling som overlege ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Til venstre: Dekan Stig Arild Slørdal takker Are Holen for innsatsen, og for å ha bidratt til å utvikle NTNU. Øverst til høyre: Medisinernes mannskor Foetus ex Ore sto for et friskt musikalsk innslag. Nederst tl høyre: Lars Jacob Stovner

Til venstre: Dekan Stig Arild Slørdal takker Are Holen for innsatsen, og for å ha bidratt til å utvikle NTNU.
Øverst til høyre: Medisinernes mannskor Foetus ex Ore sto for et friskt musikalsk innslag.
Nederst til høyre: Lars Jacob Stovner beskrev Are Holen som en saklig og vennlig person, og en som kollegene satte stor pris på. Holen har fremdeles mange spennende prosjekter gående, og instituttleder Stovner ønsket Holen velkommen tilbake som emeritus etter han går av.

 

 

Du liker kanskje også